Avtale med Mobakk Bil & Service AS

Ny avtale for medlemmer av Bergesiden Vel gjeldende fra 1. april 2017.