Den gamle låven på eiendommen Stokkerud (1/1) i Nordaberget - nesten på grensen til Elverum.

LÅVEN PÅ STOKKERUD SØNDRE TIL BERGESIDEN GRENDETUN

Etter flere år med sonderinger og samtaler, har nå Bergesiden Vel og nåværende eier av eiendommen blitt enige om at Bergesiden Vel får overta den gamle tømmerlåven fra 1800-tallet.

Plasseringen av låven på Grendetunet er med i reguleringsplanen og er fra vellets side tenkt plassert syd for tilbygget og med kortveggen opp mot Halvorsetvegen.

Sannsynlig vil den bli redusert noe i høyden.

Når rivning og flytting vil bli gjennomført er ennå ikke bestemt, men vellet sliter med lagringsplass og håper på en rask avklaring fra kommunen. Da kan søknader om midler etc. starte.