Brev til Statens Vegvesen 05.07.2016 Infotavle Vestmo

Brev/søknad til Statens vegvesen om tillatelse til å sette opp en info-tavle ved Vestmo.

Info-tavle Vestmo

Skisse m.m over tavla og tenkt plassering. Sendt Statens vegvesen sammen med søknaden 05.072016.

Info-tavle Vestmo.

Foreløpig svar fra Statens vegvesen (19.07.2016).