Protokoll Ekstraordinært årsmøte 20.11.2018

Signert møteprotokoll fra det ekstraordinære årsmøtet vedrørende Bergesidens eventuelle bidrag til fiberkabel i Bergesiden.

BERGESIDEN VEL ØNSKER KOPI AV AVTALEN MELLOM EIDSIVA OG VÅLER KOMMUNE

Fra: Bergesiden Vel <bergesiden@gmail.com> 

Sendt: 21. november 2018 08:40
Til: Arild Lande <Arild.Lande@vis.kommune.no>
Kopi: Erling Olav Eriksmoen <Erlingolaveriksmoen@gmail.com>; Terje Frydenlund <terje.frydenlund@elverum.kommune.no>; Wenche Magnes Frydenlund <wenchemagnesfrydenlund@gmail.com>; Ragnar Einarsrud <ragnaein@vaaler.net>; Ole Håkon Venstad <ole.haakon@venstad.com>
Emne: FIBERKABEL PÅ VÅLER VESTSIDE

 

Hallo!

Et enstemmig ekstraordinært årsmøte, (kommer tilbake til dette) med rundt 50 stemmeberetigede personer til stede, vedtok i går kveld:

1. Få tilsendt kopi av rammeavtalen mellom Eidsiva og Våler kommune

2. Få tilsendt kopi av kontrakten/avtalen mellom Eidsva og sluttbruker.

3. Det er ønskelig med et møte mellom Bergesiden Vel og Eidsivas representant.

Dette kan gjerne skje i dag (21.11.2018) på møtet på Rud vel.

Håper du kan ordne dette.

Med vennlig hilsen

for Bergesiden Vel

Arne Idar Grandahl

---------------

Hei!
Det skal vi ordne!

Arild

Med hilsen 

Arild Lande
Næringssjef

Tlf. 90133674  

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I BERGESIDEN VEL 20.11.2018

Styret i Bergesiden Vel innkaller med dette til:
 
EKSTRA-ORDINÆRT ÅRSMØTE I BERGESIDEN VEL OG GRENDEMØTE
 
PÅ BERGESIDEN GRENDETUN: TIRSDAG 20. NOVEMBER 2018 KL. 19:00
 
TEMA: FIBERKABEL I BERGESIDEN
 
Møtet vil være åpent for alle bosatt i Bergesiden, men kun de med gyldig medlemsskap
i Bergesiden Vel vil kunne delta i en eventuell avstemming.
 
Bakgrunn:
Våler kommune har vedtatt å legge fiberkabel i de tre kretsene Nordaberget, Rud og Bergesiden. Ut over de bevilgede midler fra Hedmark fylkesommune og Våler kommune har vellene i hver av de 3 kretsene blitt anmodet/fått tilbud av Våler kommune å bidra med kr. 100.000,-. I tillegg til dette er tilkoblingskostnaden for for privatpersoner satt til kr. 9.990,- og for næringsdrivende kr. 15.000,-.
 
Styret i Bergesiden Vel er i utgangspunktet positiv til en slik utbygging. Men da dette er et prosjekt som ikke ligger inne i vellets budsjetter eller oppgaver og er et for stort beløp til at styret ønsker å ta en slik beslutning, ber styret om et ekstra-ordinært årsmøte for å høre medlemmenes mening.
 
Dette har Våler kommune vært orientert om i lang tid. Og i god tid før signering av kontrakten
med Eidsiva, som har fått prosjektet, ble undertegnet av partene 9. november d.å.
 
Styrets innstilling blir sendt ut i forkant av det eksta-ordinære årsmøtet eller lagt ut på
årsmøtet. Det blir lagt opp til en enkel servering.
 
Våler i Solør, 16. november 2018.
 
Arne I. Grandahl             Ragnar Einarsrud           Wenche Frydenlund  
/s/                                   /s/                                    /s/
 
Terje Frydenlund            Erling O. Eriksmoen  
/s/                                  /s/