STOR INTERESSE RUNDT FIBER PÅ VÅLER VESTSIDE

 
Onsdag kveld (21.11) var det informasjonsmøte på Rud grendehus rundt fiberutbyggingen på vestsiden i Våler. 120 personer møtte opp for å høre om Eidsivas planer rundt utbygging, og kommunen bidrar med et betydelig beløp for å kunne realisere utbyggingen.

Det bygges høyhastighetsbredbånd som aldri før i Solør. I Våler får nå vestsiden tilbud om fiber fra Eidsiva, og Våler kommune har budsjettert med et betydelig beløp for å få realisert prosjektet. Målet er at hele Våler kommune om få år skal ha tilgang på høyhastighetsbredbånd.

- Under møtet på Rud grendehus onsdag var det god stemning, engasjert publikum og en bra presentasjon av prosjektet fra rådmann Eyvind Alnæs og prosjektleder Tom Caspersen fra Eidsiva Bredbånd, det sier ordfører Lise Berger Svenkerud.

Rune Lerudsmoen innledet kvelden med noen ord om hvorfor fiber er viktig for Våler, og også for husstandene på vestsiden.

- Vi trenger fiber til skolearbeid, banktjenester og velferdsteknologi, fortalte Lerudsmoen.

MANGE SPØRSMÅL

Det var mange spørsmål som kom opp under informasjonsmøtet på Rud grendehus. Folk lurte blant annet på hva som kreves av dem for å få fiberen inn til huset. Flere var opptatt av gravekostnadene på egen grunn, og noen av deltakerne savnet konkrete svar på spørsmålene sine.

- Kommunen legger 7.500 kroner på bordet pr. husstand som tegner seg i grendene utenom sentrum i Våler. Påkobling koster da 9.990 kroner for kundene, og det gir rabatt på abonnementet det første året. Eidsivas prosjektleder bor i Ringsaker. I hans del av kommunen var det uaktuelt for Ringsaker å bygge fiber, sier Berger Svenkerud, som er fornøyd med prosjektet.

Ordføreren håper nå at folk tegner seg opp, og at prosjektet blir realisert. Dersom ikke Eidsiva får 65 prosents oppslutning kan fibertoget gå for Våler vestside nå.

(iSolør 23.11.2018)

GRENDEMØTE PÅ RUD GRENDEHUS ONSDAG 21.11.2018

Informasjon ved rådmann Eyvind Alnæs.

KOPI AV SAK 032/17 I KOMMUNESTYRET OG SAK 048/18 I FORMANNSKAPET

Spørsmål til rådmann Eyvind Alnæs 15.11.2018 og hans svar.

KART OVER FIBERKABEL I VÅLER SENTRUM

Kart som viser Telenors utbyggingsplaner for Våler sentrum.

På forespørsel fra Bergesiden Vel om hvilke områder Telenor skal bygge ut fiberkabel i Våler sentrum, uten kostnader for tilknytning, mottok Bergesiden Vel per mail den 17. oktober 2018 denne tilbakemeldingen:

Hei !
Viser til mail. Denne er fra Telenor.  De har sagt at slike poynomen – områder- ikke er 100% nøyaktig, men godt uttrykk for situasjonen.

Med hilsen 

Arild Lande
Næringssjef

Tlf. 90133674  

SPLEISELAG SKAL GI FIBER TIL VÅLER VESTSIDE

Av Sverre Viggen

Fredag undertegnet Eidsiva Bredbånd og Våler kommunekontrakten som skal gi beboerne på Våler vestside fiber fra høsten 2019. Nå gjelder det bare at mange nok av de 360 husstandene sier ja takk til tilbudet som totalt vil koste den 9990 kroner i etablering og 529 kroner i måneden for 50–50 i hastighet, samt TV.

-Det virker greit nok dette. Vi bor ute i en grend og må vel regne med at det vil koste oss mer enn for dem som bor i sentrumsområdet. Vi bor billigere ute i grendene, så jeg tror det blir de fleste som vil si ja. Den undersøkelsen velforeningen har gjort, viser at rundt 90 prosent av husstandene i Nordaberget krets er interessert i å knytte seg på dette, sier Espen Sletten i Nordaberget vel.

Han og Rune Lerudsmoen i Rud vel var til stede på informasjonsmøtet med kommunen og Eidsiva fredag, mens Bergesiden krets ikke var til stede denne gangen.

-Nå blir det raskt møte mellom Våler kommune, Eidsiva og styrene i de tre velforeningene før jul, folkemøte over nyttår. Så fort 65 prosent av husstandene sier ja takk, starter jobben.

– Og da vil de første ha fiber i hus fra høsten 2019, sier direktør i Eidsiva bredbånd levering, Tom Caspersen.

Næringssjef i Våler, Arild Lande, orienterte om spleiselaget der Våler kommune går inn med 7500 kroner pr. husstand som knytter seg til. Hedmark fylkeskommune går inn med 4500 kroner pr. husstand.

– Det blir dyrere med relativt lang avstand mellom husene. Vi har 11 grender i Våler, og det skal lyse i alle. At vi har fått en kommersiell utbygging i Våler sentrum og de sentrumsnære områdene, gjør at vi kan bruke mer penger der det ikke skjer kommersielt. Østsiden av Glomma og videre østover blir neste trinn. Målet er at vi skal gå fra 10- til 15 prosent nå til 100 prosent i 2020-2921, sier Lande.

Han roser formannskapet for å ha vært offensivt i forhold til utbyggingen.

Direktør i Eidsiva bredbånd levering, Tom Caspersen, forteller at hvis det blir fra 65- til 80 prosent av husstandene på vestsiden som knytter seg til, vil man tilbakebetale 100.000 kroner til Våler kommune, som igjen skal fordele de pengene til de tre velforeningene på Våler vestside.

Han orienterte ellers om at:

* Så fort man når 65 prosent ja fra husstandene, starter jobben.

* Folkemøte blir det like over nyttår.

* Det vil koste husstandene 9990 kroner i etablering.

* Abonnementsavgiften blir 529 kroner i måneden for 50 Mbite inn og like mye ut, samt TV med et anselig antall kanaler.

* Bedriftsetableringer vil koste 15.000 kroner og fra 1600 kroner og oppover i månedsavgift.