2020-11-02 VK Høring av lokal forskrift om smitteverntiltak mot spredning av covid 19 (L)(393776)