HER FINNER DU EN OVERSIKT OVER LOKALITETENE OG DE TJENESTER VI KAN TILBY.

Kjøpet av "driftbygget" ved Våler kirke på ettersommeren 2013, som måtte vike plass for byggingen av den nye kirken, skapte en "ny verden" for Bergesiden Vel. 

Fra starten våren 1974 og fram til vellet vinteren 1998 kjøpte eiendommen Halvorseth nordre, hadde vellet nærmest levd et nomandeliv. Med stor innsats og mange aktiviteter, men få eller ingen mulighet til å skape noe "eget".

Med kjøpet av Halvorseth nordre fikk man, i tillegg til en tomt på 14 da og 155 meter strandlinje, - et "eget" sted. Dette skapte en ny optimisme i den vesle grenda på vestsiden i Våler, som mistet sin grendeskole i 1966.

Men det skulle etter hvert vise seg at de totalt 72 kvm og det gamle våningshuset var i ferd med å bli for lite. 

Beslutningen om å overta det gamle driftbygget satt "langt inne", men en enorm dugnadsinnsats gjennom de de siste åren har har vist at det var en riktig beslutning.

Bergesiden krets fikk igjen et sted å være. Til glede for mange - langt ut over Bergesiden. 

Tilbygget, som er tilpasset universel utforming, medførte også at man fikk noe større kjøkken,  samt 2 stk. toaletter, hvor det ene er tilpasset handicappede.

Bergesiden Vel er stolte av å kunne vise fram Bergesiden Grendetun - både innendørs og utendørs - selv om ikke alt er helt ferdig, slik vi ønsker det skal framstå.

Ønsker du ytterligere informasjon/orientering - ta kontakt på tlf. 90096885 / 97006523 eller e-mail: bergesiden@brednett.no.

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL BERGESIDEN GRENDETUN!

 

  • Slik så våningshuset på Halvorseth nordre ut ved besiktigelsen vinteren 1998. Her ved Michael Sørlie.

  • Plattformen foran driftbygget rives. Prosessen er i gang.

  • Mens rivingen av driftbygget pågikk, var ny grunnmur kommet på plass på Grendetunet.

  • "Driftbygget" er kommet på plass og arbeidet med riving og tilpassing kunne starte. Her fra "sammenkoblingen" av det gamle våningshuset og driftbygget.