Våningshuset på Halvorseth nordre. Sannsynlig meget tidlig på 1900-tallet og før stua og 2. etg. ble bygget.

Michael Sørlie besiktiger våningshuset på Halvorseth nordre i januar 1998.

Våningshuset i 2013. Etter flere år med dugnadsarbeide og før salen ble bygget.

Sommeren 2013 startet Arvid Kravdal arbeidet med flyttingen av det gamle driftsbygget ved Våler kirkegård, som etter hvert skulle framstå som salen på Grendetunet.

Mens rivingen av det som skulle bli salen pågikk, var ringmuren gjort ferdig på Grendetunet.

Og her er elementene klar for flytting.