BERGESIDEN VEL - HALVORSETVEGEN 2 - 2436 VÅLER I SOLØR

TELEFONER:  STYRET  ORG. NR. 984478178

E-mailadresse: bergesiden@brednett.no

Været i Bergesiden                          Blåenga direkte

SJEKK HASTIGHETEN PÅ NETTET HER

VELLENES FELLESORGANISASJON

  NOE AV DET SOM SKJER I VÅLER. 

LHL VÅLER.

  Se kommunestyremøter direkte her

Linker:

Våler kommune   Nordaberget Vel
Solungen II   Braskereidfoss Vel
Mobakk Bil   Været i Bergesiden
Kalender   Væssia vel

 


 

 

EKSTRA-ORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret i Bergesiden Vel innkaller med dette til:
 
EKSTRA-ORDINÆRT ÅRSMØTE I BERGESIDEN VEL OG GRENDEMØTE
 
PÅ BERGESIDEN GRENDETUN: TIRSDAG 20. NOVEMBER 2018 KL. 19:00
 
TEMA: FIBERKABEL I BERGESIDEN
 
Møtet vil være åpent for alle bosatt i Bergesiden, men kun de med gyldig medlemsskap
i Bergesiden Vel vil kunne delta i en eventuell avstemming.
 
Bakgrunn:
Våler kommune har vedtatt å legge fiberkabel i de tre kretsene Nordaberget, Rud og Bergesiden. Ut over de bevilgede midler fra Hedmark fylkesommune og Våler kommune har vellene i hver av de 3 kretsene blitt anmodet/fått tilbud av Våler kommune å bidra med kr. 100.000,-. I tillegg til dette er tilkoblingskostnaden for for privatpersoner satt til kr. 9.990,- og for næringsdrivende kr. 15.000,-.
 
Styret i Bergesiden Vel er i utgangspunktet positiv til en slik utbygging. Men da dette er et prosjekt som ikke ligger inne i vellets budsjetter eller oppgaver og er et for stort beløp til at styret ønsker å ta en slik beslutning, ber styret om et ekstra-ordinært årsmøte for å høre medlemmenes mening.
 
Dette har Våler kommune vært orientert om i lang tid. Og i god tid før signering av kontrakten
med Eidsiva, som har fått prosjektet, ble undertegnet av partene 9. november d.å.
 
Styrets innstilling blir sendt ut i forkant av det eksta-ordinære årsmøtet eller lagt ut på
årsmøtet. Det blir lagt opp til en enkel servering.
 
Våler i Solør, 16. november 2018.
 
Arne I. Grandahl             Ragnar Einarsrud           Wenche Frydenlund  
/s/                                   /s/                                    /s/
 
Terje Frydenlund            Erling O. Eriksmoen  
/s/                                  /s/                                                                                 

JULEMESSA SØNDAG 25. NOVEMBER 2018

LUTEFISKAFTEN PÅ GRENDETUNET LØRDAG 1. DESEMBER 2018

ÅRETS JULEKALENDER FRA LIONS CLUB VÅLER I SALG

Steinar Sandnæs med årets utgave av den populære julekalenderen.

Populær julekalender klar for markedet igjen
 
Våler Lions er igjen klare med sin populære adventskalender, og 1.000 kalender skal selges før 1. desember. Steinar Sandnæs i Våler Lions forteller at kalenderen er lettsolgt, og gir et bra overskudd tilbake til bygda.
 
Julekalenderen har et opplag på 1.000, og samlet premiesum er 10.620 kroner. Kalenderen koster 50 kroner, og dersom alle blir solgt betyr det at Våler Lions tjener 50.000 kroner.
 
-De som kjøper julekalenderen er med i trekningen av gavekort fra en rekke butikker i vårt område. Hver dag offentliggjøres nummeret på vinneren i regionavisene og på vaalerlions.com. Trekningen går da fra 1. til 24. desember, og de største premiene er 24. desember. Da kan du vinne to gavekort fra Sparebank 1 Østlandet på 500 kroner, sier Sandnæs.
 
De som ikke skulle få besøk på døra den nærmeste tiden kan kjøpe kalenderen hos Esso Smedstuen i Våler.
 
(Utdrag fra iSOLØR.no av 09.11.2018).

MER OM VEILYSARMATURER I BERGESIDEN

Vellet mottar fra tid til annen henvendelser i forbindelse med mørke veilysarmaturer etc.

På forespørsel har vellet fått denne informasjonen fra Våler kommune:

- Det blir bestilt 5 stk. nye (LED) armaturer hvert år.

- Gamle armaturer skiftes ut der hvor pærene har gått først og deretter fortløpende sydover langs Bergesidevegen (fra øvre Magnesåa bru), etter som hvor mange som er brukt.

- Også Gunnarsrudvegen omfattes av samme løsning

- Dette inngår i de kr. 11,- per meter veg som er budsjettert for belysning langs vegene i Bergesiden. 

Feil og/eller mangler ved armaturene meldes til Våler kommune, tlf. 62424000.

(15.11.201/AIG)

SPLEISELAG SKAL GI FIBER TIL VÅLER VESTSIDE

Fra venstre: Rune Lerudsmoen, Rud vel, Espen Sletten, Nordaberget vel, ordfører Lise Berger Svenkerud og direktør i Eidsviva bredbånd leveing, Tom Caspersen.

Spleiselag skal gi fiber til Våler vestside

Fredag undertegnet Eidsiva Bredbånd og Våler kommunekontrakten som skal gi beboerne på Våler vestside fiber fra høsten 2019. Nå gjelder det bare at mange nok av de 360 husstandene sier ja takk til tilbudet som totalt vil koste den 9990 kroner i etablering og 529 kroner i måneden for 50–50 i hastighet, samt TV.

-Det virker greit nok dette. Vi bor ute i en grend og må vel regne med at det vil koste oss mer enn for dem som bor i sentrumsområdet. Vi bor billigere ute i grendene, så jeg tror det blir de fleste som vil si ja. Den undersøkelsen velforeningen har gjort, viser at rundt 90 prosent av husstandene i Nordaberget krets er interessert i å knytte seg på dette, sier Espen Sletten i Nordaberget vel.

Han og Rune Lerudsmoen i Rud vel var til stede på informasjonsmøtet med kommunen og Eidsiva fredag, mens Bergesiden krets ikke var til stede denne gangen.

-Nå blir det raskt møte mellom Våler kommune, Eidsiva og styrene i de tre velforeningene før jul, folkemøte over nyttår. Så fort 65 prosent av husstandene sier ja takk, starter jobben.

– Og da vil de første ha fiber i hus fra høsten 2019, sier direktør i Eidsiva bredbånd levering, Tom Caspersen.

Næringssjef i Våler, Arild Lande, orienterte om spleiselaget der Våler kommune går inn med 7500 kroner pr. husstand som knytter seg til. Hedmark fylkeskommune går inn med 4500 kroner pr. husstand.

– Det blir dyrere med relativt lang avstand mellom husene. Vi har 11 grender i Våler, og det skal lyse i alle. At vi har fått en kommersiell utbygging i Våler sentrum og de sentrumsnære områdene, gjør at vi kan bruke mer penger der det ikke skjer kommersielt. Østsiden av Glomma og videre østover blir neste trinn. Målet er at vi skal gå fra 10- til 15 prosent nå til 100 prosent i 2020-2921, sier Lande.

Han roser formannskapet for å ha vært offensivt i forhold til utbyggingen.

Direktør i Eidsiva bredbånd levering, Tom Caspersen, forteller at hvis det blir fra 65- til 80 prosent av husstandene på vestsiden som knytter seg til, vil man tilbakebetale 100.000 kroner til Våler kommune, som igjen skal fordele de pengene til de tre velforeningene på Våler vestside.

Han orienterte ellers om at:

* Så fort man når 65 prosent ja fra husstandene, starter jobben.

* Folkemøte blir det like over nyttår.

* Det vil koste husstandene 9990 kroner i etablering.

* Abonnementsavgiften blir 529 kroner i måneden for 50 Mbite inn og like mye ut, samt TV med et anselig antall kanaler.

* Bedriftsetableringer vil koste 15.000 kroner og fra 1600 kroner og oppover i månedsavgift.

 

NOK EN HØST OG VINTER OVER EIDSFOSS BRU - UTEN BELYSNING

Rud- og Bergesiden Vel applauderer det faktum at «Kjærlighetsstien» i Våler sentrum endelig er blitt opprustet og fått etterlengtet belysning. Det er meget bra!

Men samtidig ønsker Rud- og Bergesiden vel å minne om deres kamp, gjennom snart et par generasjoner, for å sikre de myke trafikanter, som måtte ta risken på å passere Eidsfoss bru. Spesielt etter mørkets frembrudd.

Men, så langt – må vi dessverre – igjen – fastslå at; Ingen ting har skjedd eller skjer. Selv purringer i saken er det vanskelig å få tilbakemeldinger på.

Rud- og Bergesiden Vel har vurdert det slik at potensiale for å møte en bil langs «Kjærlighetstien» er marginal i forhold til den omtalte strekningen Kavlerudkrysset – Vestmo. Men mulig er dette feil.

Mon tro når Rud og Bergesiden kan juble for gang- og sykkelbane? I hvert fall skikkelig belysning fra Kavlerudkrysset til Vestmo.

Bildene nedenfor sier vel sitt. For ordens skyld; Eidsfoss bru kan skimtes i bakgrunnen på bildet til høyre.

Med hilsen Rud- og Bergesiden Vel.

BERGESIDEN VEL "MED" I NATO-ØVELSEN TRIDENT JUNCTURE

Som bildet viser - lå bilen til venstre på tvers av vegen ned til Glomma.

Bergesiden Vel ble i dag "ufrivillig" med i Nato-øvelsen Trident Juncture 2018.

Dette skjedde ved at to av det danske forsvarets biler med henger og båt hadde tenkt seg ned på Glomma for å sjøsette et par store gummibåter.

Men svingen fra Halvorsetvegen og ned mot elva ble for tverr og boggien på høyre side bak ble hengende i løse lufta. Uten noen mulighet for å komme framover eller bakover.

Kranbil ble rekvirert fra Haslemoen, hvor de to danske offiserene var "bosatt" i teltleir, men denne lot vente på seg da de måtte ha spesialtillatelse for - om mulig - å kjøre over brua ved Eidsfossen. Noe som ville ta sin tid.

Sigmund og Arne Idar kom tilfeldigvis til stede på vellet like etter uhellet og bidro til at de to fikk en kopp kaffe m.m, slik at ventetiden ikke ble så lang og kald.

Bergingsbilen hadde ennå ikke kommet og de to satt fortsatt inne på vellet, og ventet på mat fra feltkjøkkenet på Haslemoen, da undertegnede besøkte Grendetunet.

I følge våre to nye danske venner, vil det bli gjort nytt forsøk på å komme ned på Glomma med båt, men da med en mindre trekkvogn.

Så det gamle ordtaket om at; "liten tue kan velte stort lass" gjelder fortsatt.

Som vi var enige om; - Godt det bare er en øvelse.....

(23.10.2018/AIG)

BERGESIDEN VEL FIKK ILDSJELPRISEN FOR 2018

En stor takk til Utvalg for Kultur- og oppvekst for tildelingen av Ildsjelprisen for 2018!

Og ikke minst: til alle de som har vært med på og gjort dette mulig! Både medlemmer og besøkende. Slikt gir inspirasjon for videre arbeid. 

På vegne av Bergesiden Vel, Arne Idar Grandahl.

HISTORISK TOGTUR MED BUSS

Fra Glåmdalen 15.08.2018.

Historisk "togtur" fra Kongsvinger til Flisa i anledning Kongsvinger - Flisenbanens 125 års jubileum, med endestasjon Bergesiden Grendetun.

Øivind Roos (også kjent som Eda Pelle) lot sine gjester i dene historiske "togturen" fra Kongsvinger til Flisa - ende opp på Bergesiden Grendetun.

Her ble 41 gjester fredag 18. og 49 lørdag 19. august 2018 servert middag og dessert med tilhørende drikke.

Bergesiden Vel takker for oppdraget - og ønsker alle velkommen tilbake!

NESTEN SOM SOLUNGEN-FESTIVALEN I 2015

I overkant av 200 personer var samlet foran utescenen. (Her et lite utdrag). Foto: HDB/SolungAvisa.

I overkant av 200 personer var til stede på "premiæren" på "Allsang ved Glomma" på Bergesiden Grendetun onsdag 18. juli 2018.

Det mest overraskende, og utenfor programmet, var kanskje da "vålergutten" og "trekkspillvirtousen" Frode Haltli stilte med kona Maja Ratkje og barna Frida og Marte (alle på fiolin) og framførte den velkjente "Bergrosa".

Like overraskende, men ikke på noen måte like populær, var den relativt korte, men til dels intense regnbygen som brøt inn i programmet.

Selv om hele forsamlingen og de på scenen i all hast, og med god hjelp av publikum, fortsatte det hele etter kort tid innendørs.

En stor TAKK til alle som bidrog til at dette lot seg gjennomføre.

Vi ønsker tilbake onsdag 22. august kl. 18:00 - og håper da at værgudene er på alles side.

  • Frode Haltli og familien framførte den velkjente "Bergrosa" Sven Nyhus. Til venstre med gitar Kai Rønning og bak til høyre Roy Enger.

  • Tommy Michaelsen spilte mange gode og gjenkjennelige melodier av den nå avdøde trubaduren Håkon Banken fra Hof.

LEVERING AV "LOPPER" ETC.

Det har den senere tiden vært antydet en viss usikkerhet om Bergesiden Vel er interessert i å motta lopper - eller ikke.

Bergesiden Vel er interessert i å motta lopper, men:

- Det har kommet inn mange og fine lopper og vellet ønsker lopper som er i en slik forfatning som giverne ville hatt de - om de hadde vært kjøperen.

- Det er begrenset kapasitet for hvor mye man har lagringsplass til.

Da sitasjonen kan endre seg, ønsker vi å få beskjed på forhånd, slik at man vet når det kommer lopper og at disse ikke blir stående ute i vær og vind, eller blir strødd utover av dyr.

Før levering av lopper: Vennligst ta kontakt med vellets ansvarlige for "lopper" - Liv Vangmyr - på telefon 917 17 090.

På forhånd takk!

(AIG/19.07.2018)

GUDSTJENESTE PÅ BERGESIDEN GRENDETUN SØNDAG 3. JUNI

Bilde av deler av forsamlingen.

Rundt 30 personer møtte fram til "grendegudstjenesten" på Bergesiden Grendetun søndag 3. juni 2018 med sokneprest Einar Vannebo og kantor Andrey Mirgorodskiy.

Etter gudstjenesten ble det servert kirkekaffe og samtalene gikk livlig ved bordene. 

Alle koste seg i det fine sommerværet og lot til å være enige; Dette må gjentas!

Og Bergesiden Vel ønsker alle hjertelig velkommen tilbake!

DUGNADSGJENGEN HAR IGJEN GJORT JOBBEN!

Slik tar den nye fasaden mot syd seg ut, etter at "scenebygget" er ferdig.

"Dugnadsgjengen" som har stått på siden starten på "scenebygget" høsten 2017 til "ferdigstillelsen" har virkelig stått på - også denne gangen.

Uten å nevne navn, kan de 12 - 14 personene som igjen har stått på for at bygget skulle bli en realitet, virkelig være stolte av sin innsats.

Som har tilført vellet, kretsen og distriktet et vesentlig bidrag for ytterligere å kunne tilby vellets tjenester og aktiviteter.

Spesielt må bemerkes de siste 2 dager, hvor plassen har forandret seg fra å framstå som en "rotete" byggeplass, til den perlen Grendetunet er.

Nå står det igjen bare litt planting og små detaljer........

En STOR TAKK til dere alle!    Arne Idar.

(09.05.2019)  

  • Scenen sett fra salen.

  • Scenen sett fra salen med døra inn til lageret til venstre og til garderoben til høyre.

  • Scenebilde fra Teater Innlandets forestilling "Man tager 20 egg".

  • Garderoben med døra inn til toalettet.

Grasrotsandelen er en ordning der Norsk Tippings kunder selv kan bestemme hvilken forening eller klubb som skal motta et beløp av det de selv spiller for.

GRASROTANDELEN er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge et lag eller en forening, som du ønsker å støtte økonomisk.

Ved å støtte BERGESIDEN VEL som din Grasrotmottaker er du samtidig med på å støtte opp under lokalsamfunnet. Ta kontakt med nærmeste kommisjonær, eller logg deg inn på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ for ytterligere informasjon.

Bergesiden Vels Org. nr. er: 984478178

Se mer her:

 

HAR DU KLASSEBILDER ELLER ANDRE "GAMLE" BILDER FRA BERGESIDEN ?

HAR DU KLASSEBILER ELLER ANDRE BILDER FRA BERGESIDEN SKOLE - eller gamle bilder fra Bergesiden/Valseth i Våler?

Vi har en del bilder, men forsøker å komplettere samlingen av bilder fra Bergesiden. 

Se her hvilke klassebilder vi har.

Send gjerne scannet utgave av bildene til bergesiden@brednett.no eller ta kontakt med Arne Idar på tlf. 900 96 885.

PÅ FORHÅND TAKK!

4. des, 2017

AKTIVITETSPLAN FOR LHL 2018

Oversikt over LHL Vålers aktiviteter i 2018

TRIMGRUPPA ENDRER "TURDAG"

Mandag utgår som "trimdag".

Fra og med 5. september 2017 blir det følgende endringer:

- Trimdagen blir tirsdag (i stedet for mandag).

- Oppmøte ved Lena Maskin på Vestmo hver tirsdag kl.18:00.

For spørsmål - ta kontakt med Liv F. på tlf. 909 76 663.

Alle "gamle" og nye deltakere ønskes velkommen!

9. apr, 2017

NOEN HISTORISKE KART OVER BERGESIDEN

Her finner du historisk kart over Bergesiden. Kanskje ikke helt slik vi kjenner Bergesiden i dag.