AKTIVITETER 2020

OVERSIKT OVER AKTIVITETER/ARRANGEMENTER PÅ BERGESIDEN GRENDETUN I 2020                              (07.10.2019)
           
MÅNED: DATO: KL: HVA SKJER:    
JANUAR          
           
           
           
           
           
FEBRUAR          
           
           
           
           
           
           
           
           
MARS          
           
           
           
           
APRIL          
           
       
           
           
           
           
MAI          
  Fredag 8. Hele dagen Privat arrangement
  Lørdag 9. Hele dagen Privat arrangement
  Søndag 10. Hele dagen Privat arrangement
  Torsdag 28. 18:00 > VETERANBILTREFF
  Fredag 29. Hele dagen Privat arrangement                                    
  Lørdag 30. Hele dagen Privat arrangement                                    
  Søndag 31. Hele dagen Privat arrangement                                    
           
JUNI          
           
  Søndag 9. Hele dagen Privat arrangement                             
  Mandag 10. Hele dagen Privat arrangement                             
  Fredag 19. Hele dagen Privat arrangement                             
  Lørdag 20. Hele dagen Privat arrangement                             
  Søndag 21. Hele dagen Privat arrangement                             
           
JULI          
           
           
           
           
           
AUGUST          
           
           
           
           
SEPTEMBER          
           
           
           
           
           
           
           
OKTOBER          
           
           
           
           
NOVEMBER          
           
           
           
DESEMBER