OVERSIKT OVER AKTIVITETER/ARRANGEMENTER PÅ BERGESIDEN GRENDETUN I 2022                              (10.07.2018)
           
MÅNED: DATO: KL: HVA SKJER:    
JANUAR          
           
           
           
           
           
FEBRUAR          
           
           
           
           
           
           
           
           
MARS          
           
           
           
           
APRIL          
           
       
           
           
           
           
MAI          
       
       
           
           
           
       
       
       
           
JUNI          
  Lørdag 4. Hele dagen Privat arrangement
  Søndag 5. Hele dagen Privat arrangement
       
           
           
           
           
JULI          
           
           
           
           
           
AUGUST          
           
           
           
           
SEPTEMBER          
           
           
           
           
           
           
           
OKTOBER          
           
           
           
           
NOVEMBER          
           
           
           
DESEMBER