OVERSIKT OVER AKTIVITETER/ARRANGEMENTER PÅ BERGESIDEN GRENDETUN I 2021                           (26.04.2016)
           
MÅNED: DATO: KL: HVA SKJER:    
JANUAR          
           
           
           
           
           
FEBRUAR          
           
           
           
           
           
           
           
           
MARS          
           
           
           
           
APRIL          
           
       
           
           
           
           
MAI          
           
           
           
  Lørdag 22. Hele dagen Privat arrangement  
  Søndag  23. Hele dagen Privat arrangement  
           
           
           
           
JUNI          
           
           
           
           
           
           
           
JULI          
           
           
           
           
           
AUGUST          
           
           
           
           
SEPTEMBER          
           
           
           
           
           
           
           
OKTOBER          
           
           
           
           
NOVEMBER          
           
           
           
DESEMBER