OVERSIKT OVER AKTIVITETER/ARRANGEMENTER PÅ BERGESIDEN GRENDETUN I 2021           (21.10.2020)
           
MÅNED: DATO: KL: HVA SKJER:    
JANUAR          
           
           
           
           
           
FEBRUAR          
           
           
           
           
           
           
           
           
MARS          
           
           
           
           
APRIL          
           
       
           
           
           
           
MAI          
       
  Fredag 7. Hele dagen Privat arrangement
  Lørdag 8. Hele dagen Privat arrangement
  Søndag 9. Hele dagen Privat arrangement
           
  Lørdag 22. Hele dagen Privat arrangement.
  Søndag 23. Hele dagen Privat arrangement.
       
       
           
JUNI          
           
       
  Fredag 25. Hele dagen Privat arrangement.
  Lørdag 26. Hele dagen GJENSYNSFEST ELEVER VED BERGESIDEN SKOLE
  Søndag 27. Hele dagen Privat arrangement.
           
           
JULI          
           
           
           
           
           
AUGUST          
           
           
           
           
SEPTEMBER          
           
           
           
           
           
           
           
OKTOBER          
           
           
           
           
NOVEMBER          
           
           
           
DESEMBER