PRISER UTLEIE ETC - PER 26.02.2016
       
       
BERGESIDEN GRENDETUN Hele bygget inkl. kjøkken, toaletter og terrasse
       
    Ikke medlem Medlem
Fredag kl. 17:00 til lørdag kl. 10:00 Kr. 1.500,00 Kr. 1.000,00
       
Fredag kl. 17:00 til søndag kl. 14:00 *  Kr. 2.200,00 Kr. 1.350,00
       
Lørdag kl. 10:00 til søndag kl. 14:00 * Kr. 1.700,00 Kr. 1.350,00
       
Dagselskaper (bare bruksdøgnet) Kr. 1.100,00 Kr. 900,00
Mandag - torsdag    
       
Leie av hvite duker (pr.stk). Kr. 40,00 Kr. 30,00
       
       
Leie av videoprosjektor Kr. 150,00 Kr. 50,00
       
Utleie av utescene inkl. tribuner etc. Etter avtale Etter avtale
       
Annet   Etter avtale Etter avtale
       
ALLE OPPGITTE UTLEIEPRISER ER INKL. VASK.        
       
UTLEIEOBJEKTENE SKAL RYDDES ETTER BRUK AV LEIETAKER HVIS IKKE ANNET ER AVTALT.
       
Styret i Bergesiden Vel, 26.02.2016.