Bildet er fra "datakurset" til Bergesiden Vel vinteren 2016.

For tilgang til diverse utstyr: