STIFTELSEN

Arnfinn Nilsen (1946 - 2015).

Arnfinn Nilsen (1946 - 2015).

Lørdag 20. april 1974 kl. 16.00 var det innkalt til møte hos hos Svein Kynbråten på Vestmo, Bergesiden i Våler. Formålet med møtet var å stifte Bergesiden Vel.

Etter at siste avgangsklasse forlot Bergesiden skole våren 1966, og Våler kommune i januar 1969 solgte skolen, sto Bergesiden krets uten noe offentlig samlingssted. Derfor møtet som nevnt ovenfor.

Protokollen fra den gang viser:

"Det møtte 22 stk 2 barn og de 4 stk Michael Sørlie, Arnfinn Nilsen, Tor Asbj. Spilsberg og Svein Kynbråten som hadde innkalt til møtet. Møtet ble ledet av Michael Sørlie.

Det var full oppslutning om at vellet skulle stiftes og det ble nedsatt en valgkomitè bestående av: Asbjørn Spilsberg, Mindolf Hanstad, Gunna Melsnes, Willy Gunnarsrud og Solveig Sæter (Langkaas).

Etter innstilling fra valgkommitèen ble følgende valgt:

Forman: Arnfinn Nilsen                                    Nestformann: Marit Kynbråten   

Kasserer: Willy Gunnarsrud                              Sekretær: Michael Sørlie

Styremedlem: Jan Finstad

Det første styremøte ble avholdt hos den nye formannen Arnfinn Nilsen den 26. april, bare 6 dager etter stiftelsesmøte. Som første sak på dagsorden sto valget av hvilke type medlemskort vellet skulle benytte. Her valgte styret samme type som forevist fra et annet vel, og det ble vedtatt at medlemskortet skulle være blått.

Neste sak var eget velhus. Et vel uten eget velhus hørte liksom ikke sammen, og allerede på første styremøte ble dette tatt opp som tema. Styret diskuterte flere tomtealternativer, men det var tomtem på Vestmo, som tilhørte Odd Salshaugen og Domus/Elverum samvirkelag, som vekte den største interesse. Styret ga så Arnfinn Nilsen og Michael Sørlie fullmakt til å kontakte eierne. Utfallet av møtet skulle framlegges på neste medlemsmøte.

Den første årsberetningen

Årsberetning for 1974.

Bergesiden Vel har i året 1974 (fra april månded) hatt 2 medlemsmøter og 4 styremøter. Vi har hatt 2 kakebasarer og en fest. Festen ble holdt 31.12.74 på Rud skole.

Ellers har styret ordnet med lekeplass for barna ved Vestmo Samv. Vi vil fortsette med å få planere den sommeren. Da vellet ikke har fått ut noe særlig mye må en tenke på at det ikke er lenge siden det ble stiftet. Vi har mange gjøremål i tiden fremover og håper at vi i samarbeid kan oppnå våres ønsker.

Vellet har i året hatt 25 familiemedlemmer og 10 enkeltmedlemmer. Styret takker alle medlemmer for den oppslutningen som er vist oss, og ønsker vellet og det nye styret lykke til.

Møtet hevet.

Marit Kynbråten     Arnfinn Nilsen     Michael Sørlie

På årsmøtet ble Arnfinn Nilsen enstemmig valgt til formann. Jan Finstad som sekrtær og Anders Henne som styremedlem

Flere alternative løsninger for et velhus ble opp gjennom årene lansert, men et skulle gå nesten 24 år før Bergesiden Vel kunne flytte inn i eget velhus på Halvorseth nordre - senere omdøpt til Bergesiden Grendetun.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden