KLASSEBILDER FRA BERGESIDEN SKOLE

HER FINNER DU KLASSEBILDER FRA BERGESIDEN SKOLE. DET ELDSTE ER FORELØPIG FRA 1908.

MÅLET ER AT SAMLINGEN SKAL BLI SÅ KOMPLETT SOM MULIG, MEN DA TRENGER VI HJELP AV DEG.

HAR DU, ELLER VET OM NOEN SOM HAR, ET KLASSEBILDE FRA BERGESIDEN SOM MANGLER I DENNE SAMLINGEN, TA KONTAKT PÅ TELEFON 90096885 ELLER SEND OSS BILDET ELLER NOEN ORD TIL MAIL: bergesiden@brednett.no

HAR DU I TILLEGG NAVN PÅ PERSONENE ER DET SELVSAGT ET STORT PLUSS.

PÅ FORHÅND TAKK! 

ELEVER VED GAMLE BERGESIDEN SKOLE  FOTOGRAFERT - 1908.
Første rekke fra venstre: Arne Smedstuen, Svein Urdahl, Thorvald Taarneby, Ole Berg, Ukjent, Ukjent, Eiulf Berg, Aslaug Gjerdrum, Eng, Anbjørg Opaas, Ukjent, Mina Midtskogen og Emma Mellum.
Andre rekke fra venstre: Marius Køien, Emil Berg, Ukjent, Johan Fængsrud, Olaf Taarneby, Gustav Berg, Olea Brenne, Kaia Dahlsrud, Tora Taarneby og Gunda Mellum.
Tredje rekke fra venstre: Ole Mellum, Ole Berg, Arne Butteberg, Gustav Tollerud, Knut Butteberg, Iver Gjerdrum, Borger Dahler, Magnild Holtet, Ida Skjærpen, Anna Taarneby, Pauline Dahler og Kristine Fengsrud.
Fjerde rekke fra venstre: Lærer Arne Urdahl, Ukjent, Ole Taarneby, Torger Mellum, Gudmund Gjerdrum, Sina Teppen, Olava Melsnes, Gunda Solberg, Inga Stjerterud og Oddlaug Butteberg.
Femte rekke fra venstre: Arve Gjerdrum, Otto Nordbye, Gunnar Dahler, Olga Taarneby, Ukjent og Kristine Skjærpen.

ELEVER VED GAMLE BERGESIDEN SKOLE FOTOGRAFERT - 1908.
Første rekke fra venstre: Arne Smedstuen, Svein Urdahl, Thorvald Taarneby, Ole Berg, Ukjent, Ukjent, Eiulf Berg, Aslaug Gjerdrum, Eng, Anbjørg Opaas, Ukjent, Mina Midtskogen og Emma Mellum.
Andre rekke fra venstre: Marius Køien, Emil Berg, Ukjent, Johan Fængsrud, Olaf Taarneby, Gustav Berg, Olea Brenne, Kaia Dahlsrud, Tora Taarneby og Gunda Mellum.
Tredje rekke fra venstre: Ole Mellum, Ole Berg, Arne Butteberg, Gustav Tollerud, Knut Butteberg, Iver Gjerdrum, Borger Dahler, Magnild Holtet, Ida Skjærpen, Anna Taarneby, Pauline Dahler og Kristine Fengsrud.
Fjerde rekke fra venstre: Lærer Arne Urdahl, Ukjent, Ole Taarneby, Torger Mellum, Gudmund Gjerdrum, Sina Teppen, Olava Melsnes, Gunda Solberg, Inga Stjerterud og Oddlaug Butteberg.
Femte rekke fra venstre: Arve Gjerdrum, Otto Nordbye, Gunnar Dahler, Olga Taarneby, Ukjent og Kristine Skjærpen.

ELEVER FRA 1915/16-? LÆRERE: HALLBJØRG EIG OG ODD ARNESEN.

ELEVER FRA 1915/16-? LÆRERE: HALLBJØRG EIG OG ODD ARNESEN.

Elever fra skolestart 1928-1929. Lærere Hallbjørg Eig og Odd Arnesen. Første rekker fra venstre: Sigurd Urdahl, Einar Aasen, Harald Trøyterud, Arne Fengsrud, Kåre Nilsen, Erling Nilsen, Oliver Håkensmoen, Hallvard Gunnarsrud, Oluf Halvorseth, Magne Køien, Johan Græsmo og Oluf Einarsrud. 
Andre rekke fra venstre: Magne Kragebøl, Arvid Solberg, Oddvar Gunnarsrud, Ole Finstad, Reidar Øverby, Ole Magneshaugen Otterhaug, Jørgen Køien, Ragnvald Olrud, Kolbjørn Olsrud, Martin Kirkenær og Hans Gunnarsrud.
Tredje rekke fra venstre: Ingrid Rønning, Helene Berg, Karla Solberg, Margot Køien, Ragna Ramsli, Ingrid Trøyterud, Gunvor Aasen og Ingrid Brenden.
Fjerde rekke fra venstre: Gudrun Græsmo, Ragnhild Einarsrud, Tora Rønning, Oddbjørg Hanstad, Olava Kirkenær, Gunvor Hanstad, Solveig Berg, Olga Osrønningen, Asgjerd Magneshaugen, Ester Fengsrud og Ågot Dahler.
Femte rekke fra venstre: Helga Olsrud, Olga Rønning, Gudrun Finstad, Herborg Hanstad, Lise Osrønningen, Else Dahler, Harald Fengsrud, Oddvar Solberg, Kåre Fengsrud, Gunnar Einarsrud, Mindolf Hanstad og Per Græsmo.

Elever fra skolestart 1928-1929. Lærere Hallbjørg Eig og Odd Arnesen. Første rekker fra venstre: Sigurd Urdahl, Einar Aasen, Harald Trøyterud, Arne Fengsrud, Kåre Nilsen, Erling Nilsen, Oliver Håkensmoen, Hallvard Gunnarsrud, Oluf Halvorseth, Magne Køien, Johan Græsmo og Oluf Einarsrud.
Andre rekke fra venstre: Magne Kragebøl, Arvid Solberg, Oddvar Gunnarsrud, Ole Finstad, Reidar Øverby, Ole Magneshaugen Otterhaug, Jørgen Køien, Ragnvald Olrud, Kolbjørn Olsrud, Martin Kirkenær og Hans Gunnarsrud.
Tredje rekke fra venstre: Ingrid Rønning, Helene Berg, Karla Solberg, Margot Køien, Ragna Ramsli, Ingrid Trøyterud, Gunvor Aasen og Ingrid Brenden.
Fjerde rekke fra venstre: Gudrun Græsmo, Ragnhild Einarsrud, Tora Rønning, Oddbjørg Hanstad, Olava Kirkenær, Gunvor Hanstad, Solveig Berg, Olga Osrønningen, Asgjerd Magneshaugen, Ester Fengsrud og Ågot Dahler.
Femte rekke fra venstre: Helga Olsrud, Olga Rønning, Gudrun Finstad, Herborg Hanstad, Lise Osrønningen, Else Dahler, Harald Fengsrud, Oddvar Solberg, Kåre Fengsrud, Gunnar Einarsrud, Mindolf Hanstad og Per Græsmo.

Bergesiden skole 1930.

1rekke: 1 Gunnar Arnesen (lærer Arnesens sønn), 2 Gunnar Berg, 3 Ukjent, 4 Ukjent, 5 Rolf Nilsen, 
6 Helge Spilsberg, 7 Ukjent, 8 Ukjent, 9 Ukjent, 10 Sigurd Fengsrud, 11 Erik Magneshaugen.

2rekke: 1 Karla Solberg, 2 Margot Mobakk, 3 Helene Berg, 4 Else Dahler, 5 Edel Kirkenær,6 Karen Eriksmoen, 7 Synnøve Berg, 8 Elvine Kragebøl, 9 Gunvor Aasen, 10 Nelly Køien, 11 Helga Olsrud, 
12 Ingrid Rønning og 13 Ingrid Trøiterud.

3rekke: 1 Ukjent, 2 Reidar Gunnarsrud, 3 Erling Nilsen, 4 Reidar Øverby, 5 Olga Sagen, 6 Else Dahler, 
7 Ragna Ramsli, 8 Lise Osrønningen, 9 Olga (Tora) Rønning, 10 Gudrun Græsmo, 11 Ingrid Brenden, 12 Kristine Sagen, 13 Herbjørg (Oddbjørg) Hanstad og 14 Hjørdis Rønning.

4rekke. 1 Halvard Gunnarsrud, 2 Arvid Solberg, 3 Ukjent.

5rekke: 1 Hans Gunnarsrud, 2 Oddvar Berg, 3 Erling Fengsrud, 4 Olga Magneshaugen, 5 Oddvar Solberg,
6 Arne Fengsrud, 7 Harald Fengsrud og 8 Kåre Fengsrud.

6rekke: 1 Otto Arnesen, 2 Ellen Arnesen (lærer Arnesens barn), 3 lærerinne Hallbjørg Eig og lærer Odd Arnesen.

Bergesiden skole 1930.

1rekke: 1 Gunnar Arnesen (lærer Arnesens sønn), 2 Gunnar Berg, 3 Ukjent, 4 Ukjent, 5 Rolf Nilsen,
6 Helge Spilsberg, 7 Ukjent, 8 Ukjent, 9 Ukjent, 10 Sigurd Fengsrud, 11 Erik Magneshaugen.

2rekke: 1 Karla Solberg, 2 Margot Mobakk, 3 Helene Berg, 4 Else Dahler, 5 Edel Kirkenær,6 Karen Eriksmoen, 7 Synnøve Berg, 8 Elvine Kragebøl, 9 Gunvor Aasen, 10 Nelly Køien, 11 Helga Olsrud,
12 Ingrid Rønning og 13 Ingrid Trøiterud.

3rekke: 1 Ukjent, 2 Reidar Gunnarsrud, 3 Erling Nilsen, 4 Reidar Øverby, 5 Olga Sagen, 6 Else Dahler,
7 Ragna Ramsli, 8 Lise Osrønningen, 9 Olga (Tora) Rønning, 10 Gudrun Græsmo, 11 Ingrid Brenden, 12 Kristine Sagen, 13 Herbjørg (Oddbjørg) Hanstad og 14 Hjørdis Rønning.

4rekke. 1 Halvard Gunnarsrud, 2 Arvid Solberg, 3 Ukjent.

5rekke: 1 Hans Gunnarsrud, 2 Oddvar Berg, 3 Erling Fengsrud, 4 Olga Magneshaugen, 5 Oddvar Solberg,
6 Arne Fengsrud, 7 Harald Fengsrud og 8 Kåre Fengsrud.

6rekke: 1 Otto Arnesen, 2 Ellen Arnesen (lærer Arnesens barn), 3 lærerinne Hallbjørg Eig og lærer Odd Arnesen.

Bergesiden skole, våren 1932. Har noen kjennskap til personene?

Bergesiden skole, våren 1932. Har noen kjennskap til personene?

ELEVER FRA 1933/39-1940/1946 1. rekke fra venstre: Gunvor Mellum, Ruth Eva Mellum, Aagot Kravdal (Nergård), Ella Svanhild Berg, Erling Reidar Rønning, Odd Rønning, Kjell Nordby, Tor Mellum og Petter Opaas. 2. rekke fra venstre: Arne Otto Butteberg, Gunnar Arnesen, Ole Roald Kirkenær, Odd Kristian Nordby, Arne Nilsen, Odd Gunnarsrud, Oluf Berg, Ove Jarle Mangerud og Brede Berg. 3. rekke fra venstre: Ragnhild Opaas, Reidun Flaten (Bergjordet), Odlaug Osrønningen (Lilleberg), Hilde Gjestvang Knudsen, Ragnhild Butteberg (Møller), ....... Rønning, Laura Oline Opaas (Rognerud), Oddfrid Kirkenær (Ruud), Ellen Odfrid Mellum og Marit Butteberg (Nersveen). 4. rekke fra venstre: Grete Mellum, Gudrun Fengsrud, Ellen Sofie Græsmo, Gunhild Synnøve Køien, Emma Osrønningen (Rognerud), ..........?, Olava Nordby, Else Marie Opaas (Majchrowicz) og Ellen Arnesen.
Bak: Lærerinne Hallbjørg Eig og Lærer Odd Arnesen.
(Bildet er skaffet tilveie og personene identifisert av Arne Otto Butteberg).

ELEVER FRA 1933/39-1940/1946 1. rekke fra venstre: Gunvor Mellum, Ruth Eva Mellum, Aagot Kravdal (Nergård), Ella Svanhild Berg, Erling Reidar Rønning, Odd Rønning, Kjell Nordby, Tor Mellum og Petter Opaas. 2. rekke fra venstre: Arne Otto Butteberg, Gunnar Arnesen, Ole Roald Kirkenær, Odd Kristian Nordby, Arne Nilsen, Odd Gunnarsrud, Oluf Berg, Ove Jarle Mangerud og Brede Berg. 3. rekke fra venstre: Ragnhild Opaas, Reidun Flaten (Bergjordet), Odlaug Osrønningen (Lilleberg), Hilde Gjestvang Knudsen, Ragnhild Butteberg (Møller), ....... Rønning, Laura Oline Opaas (Rognerud), Oddfrid Kirkenær (Ruud), Ellen Odfrid Mellum og Marit Butteberg (Nersveen). 4. rekke fra venstre: Grete Mellum, Gudrun Fengsrud, Ellen Sofie Græsmo, Gunhild Synnøve Køien, Emma Osrønningen (Rognerud), ..........?, Olava Nordby, Else Marie Opaas (Majchrowicz) og Ellen Arnesen.
Bak: Lærerinne Hallbjørg Eig og Lærer Odd Arnesen.
(Bildet er skaffet tilveie og personene identifisert av Arne Otto Butteberg).

ELEVER FRA 1937-1944/1938-1945/1939-1946/1941-1946/1942-1949.

LÆRERE: Hallbjørg Eig og Elias Engeset. 
1. rekke fra venstre: Magne Sagen, Odd Mellum, Per Nilsen, Botolf Opaas, Halvard Holtet, Erik Melsnes, Tore Mellum og Leiv Opaas. 2. rekke fra venstre:  Marit Nilsen, Bjørg Sagen (Øien), Gerd Snarvold (Solstad), Synnøve Einarsrud (Stræte), Bjørg Holtet, Oddfrid Kirkenær Ruud, Oddlaug Osrønningen (Lilleberg), Gunvor Mellum, Aagot Kravdal (Nergård), Ella Berg, Aud Mellum og Ragnhild Opaas. 3. rekke fra venstre: Ingrid Solfrid Dahler (Pettersen), Oddrun Grue, Ruth Mellum, Ellen Rønning, Reidun Flaten (Bergjordet), Gudrun Helene Dahler (Sponberg), Petra Opaas, Kari Nilsen og Petter Opaas. 4. rekke fra venstre: Dag Erik Eriksmoen, Odd Melsnes, Odd Magnes, Rolf Ivar Dahler, Kjell Nordby, Erling Rønning, Reidar Smebakk, Tor Mellum, Kjell Olsrud og Odd Midtsundstad.
(Bildet er skaffet til veie av Reidar Smebakk og personene identifisert av Arne Otto Butteberg).(BILDET UTLÅNT AV: REIDAR SMEDBAKK)

ELEVER FRA 1937-1944/1938-1945/1939-1946/1941-1946/1942-1949.

LÆRERE: Hallbjørg Eig og Elias Engeset.
1. rekke fra venstre: Magne Sagen, Odd Mellum, Per Nilsen, Botolf Opaas, Halvard Holtet, Erik Melsnes, Tore Mellum og Leiv Opaas. 2. rekke fra venstre: Marit Nilsen, Bjørg Sagen (Øien), Gerd Snarvold (Solstad), Synnøve Einarsrud (Stræte), Bjørg Holtet, Oddfrid Kirkenær Ruud, Oddlaug Osrønningen (Lilleberg), Gunvor Mellum, Aagot Kravdal (Nergård), Ella Berg, Aud Mellum og Ragnhild Opaas. 3. rekke fra venstre: Ingrid Solfrid Dahler (Pettersen), Oddrun Grue, Ruth Mellum, Ellen Rønning, Reidun Flaten (Bergjordet), Gudrun Helene Dahler (Sponberg), Petra Opaas, Kari Nilsen og Petter Opaas. 4. rekke fra venstre: Dag Erik Eriksmoen, Odd Melsnes, Odd Magnes, Rolf Ivar Dahler, Kjell Nordby, Erling Rønning, Reidar Smebakk, Tor Mellum, Kjell Olsrud og Odd Midtsundstad.
(Bildet er skaffet til veie av Reidar Smebakk og personene identifisert av Arne Otto Butteberg).(BILDET UTLÅNT AV: REIDAR SMEDBAKK)

SKOLEBILDE 1953. ELEVER FRA 1948/49/50-1955/56/57?. Lærere: Hallbjørg Eig og Odd Arnesen.
1. rekke fra venstre: 1) Egil Melsnes, 2) Jan Oskar Westby, 3) Hans Kristian Urdahl, 4) Leif Arild Grandahl, 5) Harald Holtet, 6) Terje Bjørnebye, 7) Ole Magnar Rønning, 8) Åge Hasleengen, 9) Odd Dahler, 10) Olav Ous, 11) Ole Nikolai Bjørnebye, 12) Svein Kravdal og 13) Odd Ivar Fengsrud.

2. rekke: 1) Solveig Melsnes, 2) Else Osrønningen, 3) Svein Erik Øiseth, 4) Bjørn Midtskogen, 5) Einar Finstad, 6) Håkon Olsrud, 7) Kjell Finstad, 8) Bjørn Riseng, 9) Hans Petter Opås, 10) Bjørn Finstad, 11) Yngve Astrup, 12) Arne Einarsrud, 13) Jo Inge Bjørnebye, 14) Svein Einarsrud, 15) Roy Fengsrud og 16) Harry Midtskogen.

3. rekke: 1) Bjørg Aasen Teistung (stående) 2) Karin Grøsmo (stående) 3) Grethe Melsbes (stående), 4) Rigmor Hanstad (sittende), 5) Marit Risåsen Anseth, 6) Randi Midtsundstad, 7) Anne Rønning 8) Gerd Aasen, 9) Karin Helene Mobakk, 10) Ruth Urdahl Arellano, 11) Unni Mellem, 12) Anlaug Sagen Hansen, 13) Ellen Dahler Holtet, 14) Anne Grethe Hedlund, 15) Oddny Smedstad, 16) Åse Finstad, 17) Ingrid Holtet, 18) Randi Wålengen Kilen og 19) Laila Pettersen, 20) Gunhild Sagen (stående), 21) Astrid Melsnes Isaksen (stående), 22) Unni Sagen Engh og 23) Liv Græsmo (stående),

4. rekke: 1) Karin Oddveig Grandahl Holmgren, 2) Anne Marie Hanstad, 3) Kari Ellen Butteberg, 4) Reidun Nilsen, 5) Anne Øiseth Svendsen, 6) Gunhild Olsrud, 7) Marit Finstad, 8) Ruth Holtet, 9) Brit Ous, 10) Solveig Nilsen, 11) Gunhild Opås, 12) Anne M. Hasleengen, 13) Else Melsnes Pedersen, 14) Reidun Dahler, 15) Inger Johanne Finstad Holterud, 16) Kari Sagen Lund, 17) Anne Elise Omsted Wedum og 18) Oddveig Håkonsmoen Danielsen.

5. rekke: 1) lærer Odd Arnesen, 2) lærerinne Hallbjørg Eig, 3) Laila Henny Dahler, 4) Aud Rønning, 5) Ivar Aasen, 6) Bjørn Øiseth, 7) Erling Sagen, 8) Arne Aasen, 9) Leif Harry Finstad, 10) Reidar Holtet, 11) Brynjulf Ous, 12) Rolf Melsnes, 13) Roar Olsrud, 14) Ragnar Berg, 15) Egil Osrønningen, 16) Peder Opås og 17) Harald Michelsen.
Bildet og navnene er gitt av Hans Kristian Urdahl og Harry Midtskogen.

SKOLEBILDE 1953. ELEVER FRA 1948/49/50-1955/56/57?. Lærere: Hallbjørg Eig og Odd Arnesen.
1. rekke fra venstre: 1) Egil Melsnes, 2) Jan Oskar Westby, 3) Hans Kristian Urdahl, 4) Leif Arild Grandahl, 5) Harald Holtet, 6) Terje Bjørnebye, 7) Ole Magnar Rønning, 8) Åge Hasleengen, 9) Odd Dahler, 10) Olav Ous, 11) Ole Nikolai Bjørnebye, 12) Svein Kravdal og 13) Odd Ivar Fengsrud.

2. rekke: 1) Solveig Melsnes, 2) Else Osrønningen, 3) Svein Erik Øiseth, 4) Bjørn Midtskogen, 5) Einar Finstad, 6) Håkon Olsrud, 7) Kjell Finstad, 8) Bjørn Riseng, 9) Hans Petter Opås, 10) Bjørn Finstad, 11) Yngve Astrup, 12) Arne Einarsrud, 13) Jo Inge Bjørnebye, 14) Svein Einarsrud, 15) Roy Fengsrud og 16) Harry Midtskogen.

3. rekke: 1) Bjørg Aasen Teistung (stående) 2) Karin Grøsmo (stående) 3) Grethe Melsbes (stående), 4) Rigmor Hanstad (sittende), 5) Marit Risåsen Anseth, 6) Randi Midtsundstad, 7) Anne Rønning 8) Gerd Aasen, 9) Karin Helene Mobakk, 10) Ruth Urdahl Arellano, 11) Unni Mellem, 12) Anlaug Sagen Hansen, 13) Ellen Dahler Holtet, 14) Anne Grethe Hedlund, 15) Oddny Smedstad, 16) Åse Finstad, 17) Ingrid Holtet, 18) Randi Wålengen Kilen og 19) Laila Pettersen, 20) Gunhild Sagen (stående), 21) Astrid Melsnes Isaksen (stående), 22) Unni Sagen Engh og 23) Liv Græsmo (stående),

4. rekke: 1) Karin Oddveig Grandahl Holmgren, 2) Anne Marie Hanstad, 3) Kari Ellen Butteberg, 4) Reidun Nilsen, 5) Anne Øiseth Svendsen, 6) Gunhild Olsrud, 7) Marit Finstad, 8) Ruth Holtet, 9) Brit Ous, 10) Solveig Nilsen, 11) Gunhild Opås, 12) Anne M. Hasleengen, 13) Else Melsnes Pedersen, 14) Reidun Dahler, 15) Inger Johanne Finstad Holterud, 16) Kari Sagen Lund, 17) Anne Elise Omsted Wedum og 18) Oddveig Håkonsmoen Danielsen.

5. rekke: 1) lærer Odd Arnesen, 2) lærerinne Hallbjørg Eig, 3) Laila Henny Dahler, 4) Aud Rønning, 5) Ivar Aasen, 6) Bjørn Øiseth, 7) Erling Sagen, 8) Arne Aasen, 9) Leif Harry Finstad, 10) Reidar Holtet, 11) Brynjulf Ous, 12) Rolf Melsnes, 13) Roar Olsrud, 14) Ragnar Berg, 15) Egil Osrønningen, 16) Peder Opås og 17) Harald Michelsen.
Bildet og navnene er gitt av Hans Kristian Urdahl og Harry Midtskogen.

Første rekker fra venstre: Britt Ous, Reidun Dahler, Anne Margrethe Hasleengen, Gunhild Opaas, Oddveig Håkensmoen, Solveig Nilsen og Astrid Meslnes. Andre rekke fra venstre: Ruth Holtet, Gunhild Olsrud, Kari Sagen, lærer Odd Arnesen, Anne Lise Omsted, Marit Finstad og Else Melsnes. Bakerste rekke fra venstre: Ole Magnar Rønning, Odd Dahler, Erling Sagen, Harald Michelsen, Rolf Melsnes og Terje Bjørnebye. (Bildet er gitt av Solveig Nilsen).

Første rekker fra venstre: Britt Ous, Reidun Dahler, Anne Margrethe Hasleengen, Gunhild Opaas, Oddveig Håkensmoen, Solveig Nilsen og Astrid Meslnes. Andre rekke fra venstre: Ruth Holtet, Gunhild Olsrud, Kari Sagen, lærer Odd Arnesen, Anne Lise Omsted, Marit Finstad og Else Melsnes. Bakerste rekke fra venstre: Ole Magnar Rønning, Odd Dahler, Erling Sagen, Harald Michelsen, Rolf Melsnes og Terje Bjørnebye. (Bildet er gitt av Solveig Nilsen).

ELEVER 1951/52-1958/59. 
Første rekke fra venstre: Tore Kalgård, Olav Ous, Leif Arild Grandahl, Svein Kravdal, JAN VESTBY, Egil Melsnes og Hans Petter Opås. Andre rekke fra venstre: Marit Risåsen, Gerd Aasen, Anne Elisabeth Rønning, Solveig Melsnes, Bjørg Aasen og Rigmor Hanstad. Tredje rekke fra venstre: Harald Holtet, Liv Græsmo, Unni Sagen, lærer Odd Arnesen, Gunhild Sagen, Inger Johanne Finstad og Bjørn Riseng. Bkerste rekke fra venstre: Arne Olav Einarsrud, Bjørn Finstad, Roy Fengsrud, Yngve Astrup, Kjell Erik Finstad, Hans Kristian Urdahl og Håkon Olsrud.

ELEVER 1951/52-1958/59.
Første rekke fra venstre: Tore Kalgård, Olav Ous, Leif Arild Grandahl, Svein Kravdal, JAN VESTBY, Egil Melsnes og Hans Petter Opås. Andre rekke fra venstre: Marit Risåsen, Gerd Aasen, Anne Elisabeth Rønning, Solveig Melsnes, Bjørg Aasen og Rigmor Hanstad. Tredje rekke fra venstre: Harald Holtet, Liv Græsmo, Unni Sagen, lærer Odd Arnesen, Gunhild Sagen, Inger Johanne Finstad og Bjørn Riseng. Bkerste rekke fra venstre: Arne Olav Einarsrud, Bjørn Finstad, Roy Fengsrud, Yngve Astrup, Kjell Erik Finstad, Hans Kristian Urdahl og Håkon Olsrud.

ELEVER FRA 1953-1959. LÆRER: HALLBJØRG EIG.
Foran fra venstre: Oddny Smedstad, Anlaug Sagen (Hansen), Karin Helene Mobakk (Kirkelund), Unni Rigmor Mellum (Tollefsen), Åse Finstad (Harstad) og Randi Wålengen (Kilen).
Midterste rekke fra venstre: Ruth Margrethe Urdahl (Arellano), Ingrid Elisabeth Holtet, Laila Johanne Pettersen, lærer Hallbjørg Eig, Ellen Dahler (Holtet), Anne Grethe Hedlund (Ødegård) og Else Margrethe Osrønningen.
Bakerste rekke fra venstre: Bjørn Midtskogen, Einar Finstad, Kåre Morten Helgesen, Svein Oluf Einarsrud, Odd Ivar Fengsrud, Harry Midtskogen og Jo Inge Bjørnebye.

ELEVER FRA 1953-1959. LÆRER: HALLBJØRG EIG.
Foran fra venstre: Oddny Smedstad, Anlaug Sagen (Hansen), Karin Helene Mobakk (Kirkelund), Unni Rigmor Mellum (Tollefsen), Åse Finstad (Harstad) og Randi Wålengen (Kilen).
Midterste rekke fra venstre: Ruth Margrethe Urdahl (Arellano), Ingrid Elisabeth Holtet, Laila Johanne Pettersen, lærer Hallbjørg Eig, Ellen Dahler (Holtet), Anne Grethe Hedlund (Ødegård) og Else Margrethe Osrønningen.
Bakerste rekke fra venstre: Bjørn Midtskogen, Einar Finstad, Kåre Morten Helgesen, Svein Oluf Einarsrud, Odd Ivar Fengsrud, Harry Midtskogen og Jo Inge Bjørnebye.

ELEVER FRA 1954/55-1960/61. LÆRERE: HALLBJØRG EIG OG ELSE SVENNEBY.
FØRSTE REKKE FRA VENSTRE: ERLING AASEN, ROLF HOLTET, ELI RISÅSEN (TØRAASEN), GERD KRAVDAL (LEIRUD), TERJE GUNNARSRUD OG ARVID AASEN. MIDTERSTE REKKE FRA VENSTRE: LÆRER HALLBJØRG EIG, EGIL DAHLER, KJELL IVAR BRENDEN, BJARNE TÅRNEBY, ARNOLD EINARSRUD, ARNE IDAR GRANDAHL OG LÆRER ELSE SVENNEBY. BAKERSTE REKKE FRA VENSTRE: BJARNE FINSTAD, WILLY FENGSRUD, ARNFINN NILSEN, WILLY ROBERT ØVERBY, HAAKON HELGESEN, JOHNNY HANSTAD OG HÅVARD VESTBY.

ELEVER FRA 1954/55-1960/61. LÆRERE: HALLBJØRG EIG OG ELSE SVENNEBY.
FØRSTE REKKE FRA VENSTRE: ERLING AASEN, ROLF HOLTET, ELI RISÅSEN (TØRAASEN), GERD KRAVDAL (LEIRUD), TERJE GUNNARSRUD OG ARVID AASEN. MIDTERSTE REKKE FRA VENSTRE: LÆRER HALLBJØRG EIG, EGIL DAHLER, KJELL IVAR BRENDEN, BJARNE TÅRNEBY, ARNOLD EINARSRUD, ARNE IDAR GRANDAHL OG LÆRER ELSE SVENNEBY. BAKERSTE REKKE FRA VENSTRE: BJARNE FINSTAD, WILLY FENGSRUD, ARNFINN NILSEN, WILLY ROBERT ØVERBY, HAAKON HELGESEN, JOHNNY HANSTAD OG HÅVARD VESTBY.

BILDET ER TATT ETTER SOMMEREN 1961 OG VISER PÅ FØRSTE RAD ELEVER FRA 1961-1966. DE ANDRE ELEVENE ER FRA 1956-1962.
FØRSTE REKKE FRA VENSTRE: ANNE KARIN OLSRUD, GUNHILD MARGRETE KØIEN (SPARBY), ODD TRØYTERUD, NINA HEDLUND OG MARIT ÅSEN. ANDRE REKKE FRA VENSTRE: BIRGIT NILSEN (HALVORSEN), INGRID GRÆSMO (HOLTER), GUNHILD LIBÆK OG GRETHE FINSTAD (BEKKESLETTEN). BAKERSTE REKKE FRA VENSTRE: LÆRER ODD ARNESEN, OLAV HASLEENGEN, WILLY GUNNARSRUD, ODD ARNE URDAHL OG LÆRER ELSE EIG (SVENNEBY). (BILDET OG NAVNELISTE ER SKAFFET TIL VEIE AV RAGNHILD URDAHL OG HANS KRISTIAN URDAHL).

BILDET ER TATT ETTER SOMMEREN 1961 OG VISER PÅ FØRSTE RAD ELEVER FRA 1961-1966. DE ANDRE ELEVENE ER FRA 1956-1962.
FØRSTE REKKE FRA VENSTRE: ANNE KARIN OLSRUD, GUNHILD MARGRETE KØIEN (SPARBY), ODD TRØYTERUD, NINA HEDLUND OG MARIT ÅSEN. ANDRE REKKE FRA VENSTRE: BIRGIT NILSEN (HALVORSEN), INGRID GRÆSMO (HOLTER), GUNHILD LIBÆK OG GRETHE FINSTAD (BEKKESLETTEN). BAKERSTE REKKE FRA VENSTRE: LÆRER ODD ARNESEN, OLAV HASLEENGEN, WILLY GUNNARSRUD, ODD ARNE URDAHL OG LÆRER ELSE EIG (SVENNEBY). (BILDET OG NAVNELISTE ER SKAFFET TIL VEIE AV RAGNHILD URDAHL OG HANS KRISTIAN URDAHL).

Elever fra 1963 – 1966 (1) og 1964 – 1966 (2). Lærer: Odd Arnesen.

Første rekke fra venstre: Else Libæk (1), Toril Bjørneby (2), Solveig Håkensmoen (2), Brita Olsrud (1), Elna Marie Opås (1) og Ellen Aasen (1).

Andre rekke fra venstre: Inger Lise Risåsen (2), Rolf Gunnar Osrønningen (2), Håkon Libæk (2), lærer Odd Arnesen, Åge Ragnar Smedstad (1), Arvid Midtskogen (2) og Bjørg Jorun Gunnarsrud (2).

Bakerste rekke fra venstre: Øyvind Græsmo (2), Bjørn Henning Fengsrud (2), Gunnar Alfred Urdahl (1), Thorger Alderslyst (1), Svein Erik Grandahl (1) og Kjell Bjarne Rønning (1).

Elever fra 1963 – 1966 (1) og 1964 – 1966 (2). Lærer: Odd Arnesen.

Første rekke fra venstre: Else Libæk (1), Toril Bjørneby (2), Solveig Håkensmoen (2), Brita Olsrud (1), Elna Marie Opås (1) og Ellen Aasen (1).

Andre rekke fra venstre: Inger Lise Risåsen (2), Rolf Gunnar Osrønningen (2), Håkon Libæk (2), lærer Odd Arnesen, Åge Ragnar Smedstad (1), Arvid Midtskogen (2) og Bjørg Jorun Gunnarsrud (2).

Bakerste rekke fra venstre: Øyvind Græsmo (2), Bjørn Henning Fengsrud (2), Gunnar Alfred Urdahl (1), Thorger Alderslyst (1), Svein Erik Grandahl (1) og Kjell Bjarne Rønning (1).

FØRSTE REKKE FRA VENSTRE: EVA O. NILSEN (BERNTSEN), RANDI R. NILSEN, RANDI ODDNY GUNNARSRUD (STENSETH), MARIANNE GRÆSMO (GJERDRUM), EVA ARNSETH, JENNY SOFIE JOHANSEN (RISENG), SOLVÅR HASLEENGEN (VÆRNES). ANDRE REKKE FRA VENSTRE: RANDI BJØRNEBY (STØMNER), ASTRID HÅKENSMOEN (WESTER), RAGNHILD URDAHL, MARIT HELENE ALDERSLYST, MAGNHILD MOBAKK, ASTRID HALVORSETH (SANDBAKKEN), MONA RØNNING, ANNE REIDUN ØVERBY (ØWRE). TREDJE REKKE FRA VENSTRE: STEIN GRÆSMO, ÅGE WILLY HEDLUND (RUSTADBAKKEN), CARL ASTRUP, RAGNAR EINARSRUD, JARLE MAGNAR GRANDAHL, TOM AXEL SOLBERG OG LÆRER ELSE SVENNEBY.  (BILDET OG NAVNELISTE ER SKAFFET TIL VEIE AV RAGNHILD URDAHL OG HANS KRISTIAN URDAHL).

FØRSTE REKKE FRA VENSTRE: EVA O. NILSEN (BERNTSEN), RANDI R. NILSEN, RANDI ODDNY GUNNARSRUD (STENSETH), MARIANNE GRÆSMO (GJERDRUM), EVA ARNSETH, JENNY SOFIE JOHANSEN (RISENG), SOLVÅR HASLEENGEN (VÆRNES). ANDRE REKKE FRA VENSTRE: RANDI BJØRNEBY (STØMNER), ASTRID HÅKENSMOEN (WESTER), RAGNHILD URDAHL, MARIT HELENE ALDERSLYST, MAGNHILD MOBAKK, ASTRID HALVORSETH (SANDBAKKEN), MONA RØNNING, ANNE REIDUN ØVERBY (ØWRE). TREDJE REKKE FRA VENSTRE: STEIN GRÆSMO, ÅGE WILLY HEDLUND (RUSTADBAKKEN), CARL ASTRUP, RAGNAR EINARSRUD, JARLE MAGNAR GRANDAHL, TOM AXEL SOLBERG OG LÆRER ELSE SVENNEBY. (BILDET OG NAVNELISTE ER SKAFFET TIL VEIE AV RAGNHILD URDAHL OG HANS KRISTIAN URDAHL).

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden