Faksimile fra Østlendingen av fredag 23. juli 1982. Her viser den 82 år gamle Arvid Vaaler hvor endepunktet for

Faksimile fra Østlendingen av fredag 23. juli 1982. Her viser den 82 år gamle Arvid Vaaler hvor endepunktet for "D/S Solungens" rute på Glomma i sin tid lå. Denne Arvid Vaaler var født på gården Vaaler i Våler 4. april 1902. Hans foreldre var gaardbruker Karlot Vaaler og hustru Johanne f. Eig. Arvid døde 7. juni 1988 og er gravlagt ved Våler kirke. (Faksimilen er sendt oss av Kåre R. Fjeld).

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden