ALLE DELTAKERNE SAMLET PÅ TERRASSEN PÅ GRENDETUNET

74 tidligere elvever ved Bergesiden skole fant vegen til Bergesiden Grendetun lørdag 25. juni for å markere at det i vår var 50 år siden Bergesiden skole ble nedlagt.

Den eldste gikk på Bergesiden skole i årene 1928-1935 og den yngste gikk bare ett år - det siste skoleåret 1965-1966.

Naturlig nok dreide samtalene seg om "den gode tiden på Bærjesi'a", men også mange andre minner kom fram under middagen og i timene etter.

Det var stor enighet om at dette måtte gjentas. Noen mente hvert år, andre om et par tre år. Så får vi se hva faciten blir.

Men alle var enige at det hadde vært vellykket. 

Første rekke fra venstre: Willy Fengsrud, Johnny Hanstad, Carl Astrup, Einar Finstad, Ole Magnar Rønning, Bjørn Vestby, Jens Martin Køien, Trond Hanstad, Torgrim Solberg, Unni (Mellum) Tollefsen, Åge Ragnar Smedstad, Willy Gunnarsrud og Kjell Bjarne Rønning.

Andre rekke fra venstre: Magne Sagen, Kjell Magne Olsrud, Per Erik Nilsen, Harald Holtet, Terje Bjørnebye, Ingrid (Dahler) Pettersen, Harry Midtskogen, Hallvard Kragebøl, Marit Aasen, Arne Holtet, Gudrun (Berg) Iversen og Aud (Mellum) Støvne.

Tredje rekke fra venstre: Bjørg (Gunnarsrud) Pettersen, Randi (Wålengen) Kilen, Leif Harry Finstad, Ole Marius Osrønningen, Reidar Holtet, Kari (Butteberg) Smevold, Hallvard Holtet, Svein Erik Grandahl, Arne Butteberg, Roy Fengsrud, Hans Kristian Urdahl, Yngve Astrup, Odd Dahler, Reidun (Dahler) Jacobsen, Arvid Kravdal, Anlaug (Sagen) Hansen, Aud Ingeborg Urdahl, Ruth (Urdahl) Allerano og Ellen (Dahler) Holtet.

Bakerste rekke fra venstre: Anne Grethe (Hedlund) Ødegård, Åge Willy Hedlund, Elna (Opås) Solstrand, Randi (Midtsundstad) Sjetne, Anne Elise (Omsted) Wedum, Marit (Risåsen) Anseth, Eli (Risåsen) Tøraasen, Jan Nilsen, Randi Nilsen, Oddny Smedstad, Rigmor (Hanstad) Hagen, Wilhelm Omsted, Odd Melsnes, Arne Idar Grandahl, Gunnar Urdahl, Anne Karin Olsrud, Ester Ragnhild Urdahl, Marianne (Græsmo) Gjerdrum, Eva Arnseth, Rolf Arne Lie Holter, Inger Lise (Risåsen) Greaker, Ragnar Einarsrud, Odd Trøyterud, Else Solberg, Britt (Osrønningen) Melby, Støvne.
(Foto: Tor Arne Rønning)

Første rekke fra venstre: Willy Fengsrud, Johnny Hanstad, Carl Astrup, Einar Finstad, Ole Magnar Rønning, Bjørn Vestby, Jens Martin Køien, Trond Hanstad, Torgrim Solberg, Unni (Mellum) Tollefsen, Åge Ragnar Smedstad, Willy Gunnarsrud og Kjell Bjarne Rønning.

Andre rekke fra venstre: Magne Sagen, Kjell Magne Olsrud, Per Erik Nilsen, Harald Holtet, Terje Bjørnebye, Ingrid (Dahler) Pettersen, Harry Midtskogen, Hallvard Kragebøl, Marit Aasen, Arne Holtet, Gudrun (Berg) Iversen og Aud (Mellum) Støvne.

Tredje rekke fra venstre: Bjørg (Gunnarsrud) Pettersen, Randi (Wålengen) Kilen, Leif Harry Finstad, Ole Marius Osrønningen, Reidar Holtet, Kari (Butteberg) Smevold, Hallvard Holtet, Svein Erik Grandahl, Arne Butteberg, Roy Fengsrud, Hans Kristian Urdahl, Yngve Astrup, Odd Dahler, Reidun (Dahler) Jacobsen, Arvid Kravdal, Anlaug (Sagen) Hansen, Aud Ingeborg Urdahl, Ruth (Urdahl) Allerano og Ellen (Dahler) Holtet.

Bakerste rekke fra venstre: Anne Grethe (Hedlund) Ødegård, Åge Willy Hedlund, Elna (Opås) Solstrand, Randi (Midtsundstad) Sjetne, Anne Elise (Omsted) Wedum, Marit (Risåsen) Anseth, Eli (Risåsen) Tøraasen, Jan Nilsen, Randi Nilsen, Oddny Smedstad, Rigmor (Hanstad) Hagen, Wilhelm Omsted, Odd Melsnes, Arne Idar Grandahl, Gunnar Urdahl, Anne Karin Olsrud, Ester Ragnhild Urdahl, Marianne (Græsmo) Gjerdrum, Eva Arnseth, Rolf Arne Lie Holter, Inger Lise (Risåsen) Greaker, Ragnar Einarsrud, Odd Trøyterud, Else Solberg, Britt (Osrønningen) Melby, Støvne.
(Foto: Tor Arne Rønning)

Bordet er dekket for 74 tidligere elever ved Bergesiden skole.

Bordet er dekket for 74 tidligere elever ved Bergesiden skole.

Tre av kveldens eldste her representert ved fra venstre: Arne Butteberg (1939-1946), Ingrid (Dahler) Pettersen (1942-1949) og Hallvard Kragebøl (1928-1935).
(Foto: Tor Arne Rønning).

Halvorseth nordre "by night".
Gjensynsfesten nærmer seg sin avslutning.

En hyggelig tilbakemelding og hilsen fra Anne-Elise Omsted Wedum.

En hyggelig tilbakemelding og hilsen fra Anne-Elise Omsted Wedum.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden