Har du "litt eldre" bilder fra Bergesiden du gjerne vil dele med andre? Vi tar de i mot med stor glede. Du kan sende bildene (eller kopi) per mail eller per post. De vil så bli scannet og returnert, om du ønsker det. Husk å skrive hvem personene og/eller stedet er. Gjerne også en eventuell spesiell hendelse rundt bildet.

Send de til: arne.idar.grandahl@gmail.com eller ta kontakt på telefon 90096885.

Medlemmer fra Bergesiden Vel besøker Svennebysetra. (Har noen opplysninger om når og eventuelle personer på bildet?)

Medlemmer fra Bergesiden Vel besøker Svennebysetra. (Har noen opplysninger om når og eventuelle personer på bildet?)

GAMLE BERGESIDEN SKOLE

Bildet viser den gamle Bergesiden skole fra ca 1883 og som ble revet da den nye skolen sto ferdig i 1915.

HALVORSETH NORDRE 30/2

Bildet viser Halvorseth nordre, nå Bergesiden Grendetun, slik det så ut tidlig på 1900-tallet.

IBRAHIM OLSEN HALVORSETH

Ibrahim O. Halvorseth ble født i 1849 og gift med Ingebor Nilsson fra Sverige. Han var smed av yrke og var i store deler av sitt liv bosatt i Jämtland i Sverige. Ibrahim døde i Vålbæksundet i Våler i 1927.

FRA FÆNGSRUD

Bildet viser to tømmerkjørere på Fængsrud søndre tidlig på 1900-tallet.

JO INGE BJØRNEBYE

Jo Inge Bjørnebye var født i 1946 og døde i 2013, 67 år gammel. Jo Inge er uten sammenligning den største idrettsutøveren som har kommet fra Bergesiden.

KARINE OG JAKOB FÆNGSRUD

Jakob Fængsrud var født på Fængsrud i 1861 og døde i 1928. Han ble i 1882 gift med Karine Olsdtr. Dahler, født 1855 og som døde i 1948.

TOMMESTUA

MARIUS OSRØNNINGEN

Marius Osrønningen ble født i 1886 og døde i 1963. Han var gift med Olea Langmoen fra Våler, født 1885 og død i 1964.

VED BIRKEN PÅ MANGERUD I 1905

Fra venstre: Olivia Halvorseth, Nelia Hanestad, Trygve Hanestad, Martin M. Mangerud, Modolf Hanestad, Anna Hoffsten og Hanna Mangerud.

EIDSFOSS BRU

Eidsfoss bru våren/sommeren 1928.

GRANDAHL 34/20

Eiendommen Grandahl vinteren 1933/34 eller 1934/35. Våningshuset bygget 1928. Alle uthusene brant ned til grunnen vinteren 1952.

SJURDERUD 34/1

Gammelt bilde fra Sjurderud.

KRISTIAN OG ELISE KALBAK

Kristian Martinsen Kalbak var født på Dahlsrud i Valseth i 1879 og døde i 1953. Han var gift med Elise Karlotsdatter Teppen, født 1884 og døde i 1965.

BERGESIDEN SKOLE

"Nye" Bergesiden skole, som var ferdig i 1915.

HALVORSETH SØNDRE 30/1

Eiendommen Halvorseth søndre i 1958.

HALVORSETH NORDRE 30/2

Halvorseth nordre, slik det så ut våren 1998, før Bergesiden Vel overtok eiendommen. Til høyre på bildet skimtes Michael Sørlie.

OLA SVENNEBY OG NIKOLAI BJØRNEBYE

Bildet er tatt i den nå for lengst nedlagte Solfridbakken i Bergesiden.

ANTON FINSTAD

Anton Finstad var født i 1866 og døde i 1944. Gift med Olea Jonsdatter fra Holm i Valseth, født 1865 og død i 1948.

MARTIN OG JOHANNE KØIEN

Martin Johannesen Køien var født i 1842 og døde i 1931. Han ble gift 2. gang i 1877 med Johanne Jensdatter fra Hovelsåsberget, som døde i 1916.

DAMSLIPP I MAGNESÅS

Bildet er fra fløtinga i Magnesåa i 1918.

KARELIUS BRANES

Karelius Branes, født 1870 og død i 1944. Gift i 1902 med Theoline Tostensdatter Kvernmoen, født 1875 og død i 1952. Karelius var postmann med rute fra Våler stasjon og hele Bergesiden til og med Sjurderud.

ØVRE TVERRÅA BRU

Øvre Tverråa bru, ca 200 meter nord for Vålers grense mot Åsnes.

PÅ MOTORSYKKEL

Kjell Sagen på motorsykkel ca. 1955-57.

SØNSTERUDHOLTET 35/8

Sønsterudholtet i 1942. Huset ble revet på slutten av 1940-tallet er tidlig på 1950-tallet.

CARL OTTO BUTTEBERG

Otto Butteberg var født i 1867 og døde i 1949. Han var gift med Sina Halvorsdatter fra Torgersrud i Åsnes, født 1870 og død i 1948.

FRA BUTTEBERG

Bildet skal være tatt på Butteberg omkring 1910 og visert Sina Butteberg sittende i "kærjsluffa". Deretter følger hennes mann Otto Butteberg og Julius og Oline Mangerud.

"Speismark" på tur til Vestsjødammen omkring 1960/61: Første rekke fra venstre: Ukjent, Karin (Mobakk) Kirkelund, Unni (Sagen) Engh, Ingrid Grandahl og Borghild Sagen. Bakre rekke fra venstre: Ukjent, Arve Grandahl, Hilma Mobakk og Gunnar Sagen. Stående bakerst fra venstre: Arild Grandahl, Johannes Grandahl og Jarle Grandahl.

FRA BRANNEN PÅ OUS

Hovedbygningen hos Brede og Mathilde Ous brant ned til grunnen i april 1965.

BERG (MELLOM) SØNDRE 31/4 OG 9

I tidligere tider ble gården kalt Berg Mellom, fram til den egentlige Berg Søndre opphørte i 1884 og da lagt under naboeiendommen Haug.
Bildet er sannsynlig tatt tidlig på 1900-tallet.

HAUG 32/1

Haug gård i 1958.

FRA KALBORG I BERGESIDEN CA 1956

Bildet viser de fem eldste barna til Arne og Olga Urdahl.
I bakgrunnen skimtes 3 uthus på Sagbakken som nå er borte.
(Bildet er gitt av Ruth Urdahl Arellano).

BERG NEDRE 31/6

Bildet tatt omkring 1969/70.

FINSTAD 25/8

Bildet er tatt omkring 1969/70.

KARL FENGSRUD

Karl Fengsrud ble født på Fængsrud 28. april 1891. Han var den siste som var fast bosatt på plassen Fængsrud og døde 4. oktober 1975.

BERG NORDRE 31/12

Her drev Sigurd Lie sitt landhandleri fra 1905 til han flyttet virksomheten til Våler sentrum omkring 1922, hvor han overtok Hanestads forretningslokaler. Man kan skimte et reklameskilt ved døra.

MANGERUD SØNDRE 23/1

Utskilt fra Magnes øvre.

FRA HOLTRØNNINGEN I VALSETH PÅ 1960-TALLET

På bildet ser vi Arne Urdahl i ferd med å avslutte våronna på Holtrønningen på slutten av 1960-tallet.
(Bildet er gitt av Ruth Urdahl Arellano).

EID VESTRE 20/3 M.FL.

Bildet er fra omkring 1935.

OUS 25/1

Bildet er tatt omkring 1920-1923.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden