ÅRSMØTE 28.APRIL 2022

Innkalling til årsmøte i Bergesiden Vel 28.04.2022

Styrets årsberetning for driftsåret 2021

Valgkomiteens instilling

ÅRSMØTE 12. AUGUST 2021

Innkalling til årsmøte 12. AUGUST 2021

Protokoll, årsberetning og regnskap fra årsmøtet 12. AUGUST 2021

ÅRSMØTE 12. AUGUST 2020

Innkalling til årsmøte 12. august 2020

Årsberetning for året 2019

Protoll fra årsmøtet 12. august 2020

ÅRSMØTE 29. MARS 2019

Innkalling til årsmøte 2019

Resultatregnskap 2018

Protokoll fra årsmøtet 29. mars 2019

ÅRSMØTE 13. APRIL 2018

Innkalling til årsmøte 13.04.2018

Protokoll fra årsmøtet 2018

ÅRSMØTE 31. MARS 2017

Protokoll fra årsmøtet 2017

Org.kart 2017-2018 vedtatt 24.03.2017

Styrets årsberetning for året 2016

Regnskapsammendrag for 2016

Vedtatt budsjett for 2017

ÅRSMØTE 31. MARS 2016

ÅRSMØTE 26. FEBRUAR 2015

Møteinnkalling

Til medlemmer i Bergesiden Vel

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGESIDEN VEL

TORSDAG 19. APRIL 2012  KL. 19.00 PÅ HALVORSET

SAKSLISTE

Sak 1: Åpning

Sak 2: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen

Sak 3: Styrets årsberetning 2011 - legges fram på møte

Sak 4: Årsregnskapet 2011 og budsjett 2012 - legges fram på møte

Sak 5: Valg

Sak 6: Evt innkommende forslag eller vedtektsendringer

Alle medlemmer har rett til å komme med forslag til saker som skal tas op på årsmøtet, såkalte innkommende saker. Frist for disse sakene er to uker før årsmøtet. Det vil si at forslag må være styret i hende innen 15. april. Det samme gjelder endringsforslag til vedtektene. Endringene og forslag til saker sendes primært på mail rolf.gunnar@live.no sekundært pr post.

Vi håper på stort oppmøte!

Med vennlig hilsen

Bergesiden Vel

Rolf Gunnar Osrønningen

Styreleder/Sign

 

Protokoll fra årsmøte i Bergesiden Vel 19.04.2012 kl. 19.00

Sak 1: Åpning

Godkjent møte innkalling.

Sak 2: Valg av møteleder, referat og undertegne protokoll

Møteleder: Rolf Gunnar Osrønningen.

Referent: Gunhild Grønvold.

Undertegne protokoll: Alle de som er tilstede.

Sak 3: Styrets årsberetning 2011

Godkjent.

Sak 4: Årsregnskapet 2011 og budsjett 2012

Årsregnskapet godkjent.

Budsjett 2012 godkjent.

Sak 5: Valg

Nytt styre har følgende sammensetning:

Styreleder:                               Arne Idar Grandahl                         nyvalgt 1 år

Styremedlem/nestleder:             Ellen Grandahl                              nyvalgt 2 år

Styremedlem/kasserer:               Gunhild Grønvold                          ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem/sekretær:              Cathrine Hagen                             ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem:                            Tor Øyen Hol                                gjenvalgt 2 år

Styremedlem:                            Ragnar Einarsrud                           gjenvalgt 2 år

Varamedlem:                             Jorunn Kravdal                              ikke på valg, 1 år igjen

Valgkomitè:                               Unni Tollefsen                              ikke på valg, 1 år igjen

                                                 Liv Vangmyr                                  ikke på valg, 2 år igjen

                                                 Eli Tøraasen                                  gjenvalgt, 3 år

Sak 6: Innkomne saker:

Ingen innkomne saker.

Liv Vangmyr (sign), Arne Idar Grandahl (sign), Eli Tøraasen (sign), Tor Øyen Hol (sign), Rolf Vangmyr (sign), Ragnar Einarsrud (sign), Rolf Gunnar Osrønningen (sign), Gunhild Grønvold (sign), Jorunn Kravdal (sign) og Tina Rønning (sign).

Årsmøte hevet kl. 19.50.

ÅRSMØTE 24. APRIL 2014

Møteinnkalling

Til medlemmer i Bergesiden Vel

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGESIDEN VEL

TORSDAG 19. APRIL 2012  KL. 19.00 PÅ HALVORSET

SAKSLISTE

Sak 1: Åpning

Sak 2: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen

Sak 3: Styrets årsberetning 2011 - legges fram på møte

Sak 4: Årsregnskapet 2011 og budsjett 2012 - legges fram på møte

Sak 5: Valg

Sak 6: Evt innkommende forslag eller vedtektsendringer

Alle medlemmer har rett til å komme med forslag til saker som skal tas op på årsmøtet, såkalte innkommende saker. Frist for disse sakene er to uker før årsmøtet. Det vil si at forslag må være styret i hende innen 15. april. Det samme gjelder endringsforslag til vedtektene. Endringene og forslag til saker sendes primært på mail rolf.gunnar@live.no sekundært pr post.

Vi håper på stort oppmøte!

Med vennlig hilsen

Bergesiden Vel

Rolf Gunnar Osrønningen

Styreleder/Sign

 

Protokoll fra årsmøte i Bergesiden Vel 19.04.2012 kl. 19.00

Sak 1: Åpning

Godkjent møte innkalling.

Sak 2: Valg av møteleder, referat og undertegne protokoll

Møteleder: Rolf Gunnar Osrønningen.

Referent: Gunhild Grønvold.

Undertegne protokoll: Alle de som er tilstede.

Sak 3: Styrets årsberetning 2011

Godkjent.

Sak 4: Årsregnskapet 2011 og budsjett 2012

Årsregnskapet godkjent.

Budsjett 2012 godkjent.

Sak 5: Valg

Nytt styre har følgende sammensetning:

Styreleder:                               Arne Idar Grandahl                         nyvalgt 1 år

Styremedlem/nestleder:             Ellen Grandahl                              nyvalgt 2 år

Styremedlem/kasserer:               Gunhild Grønvold                          ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem/sekretær:              Cathrine Hagen                             ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem:                            Tor Øyen Hol                                gjenvalgt 2 år

Styremedlem:                            Ragnar Einarsrud                           gjenvalgt 2 år

Varamedlem:                             Jorunn Kravdal                              ikke på valg, 1 år igjen

Valgkomitè:                               Unni Tollefsen                              ikke på valg, 1 år igjen

                                                 Liv Vangmyr                                  ikke på valg, 2 år igjen

                                                 Eli Tøraasen                                  gjenvalgt, 3 år

Sak 6: Innkomne saker:

Ingen innkomne saker.

Liv Vangmyr (sign), Arne Idar Grandahl (sign), Eli Tøraasen (sign), Tor Øyen Hol (sign), Rolf Vangmyr (sign), Ragnar Einarsrud (sign), Rolf Gunnar Osrønningen (sign), Gunhild Grønvold (sign), Jorunn Kravdal (sign) og Tina Rønning (sign).

Årsmøte hevet kl. 19.50.

ÅRSMØTE 19. APRIL 2012

Liv Vangmyr og Cathrine Hagen.

Liv Vangmyr og Cathrine Hagen.

Møteinnkalling

Til medlemmer i Bergesiden Vel

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGESIDEN VEL

TORSDAG 19. APRIL 2012  KL. 19.00 PÅ HALVORSET

SAKSLISTE

Sak 1: Åpning

Sak 2: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen

Sak 3: Styrets årsberetning 2011 - legges fram på møte

Sak 4: Årsregnskapet 2011 og budsjett 2012 - legges fram på møte

Sak 5: Valg

Sak 6: Evt innkommende forslag eller vedtektsendringer

Alle medlemmer har rett til å komme med forslag til saker som skal tas op på årsmøtet, såkalte innkommende saker. Frist for disse sakene er to uker før årsmøtet. Det vil si at forslag må være styret i hende innen 15. april. Det samme gjelder endringsforslag til vedtektene. Endringene og forslag til saker sendes primært på mail rolf.gunnar@live.no sekundært pr post.

Vi håper på stort oppmøte!

Med vennlig hilsen

Bergesiden Vel

Rolf Gunnar Osrønningen

Styreleder/Sign

 

Protokoll fra årsmøte i Bergesiden Vel 19.04.2012 kl. 19.00

Sak 1: Åpning

Godkjent møte innkalling.

Sak 2: Valg av møteleder, referat og undertegne protokoll

Møteleder: Rolf Gunnar Osrønningen.

Referent: Gunhild Grønvold.

Undertegne protokoll: Alle de som er tilstede.

Sak 3: Styrets årsberetning 2011

Godkjent.

Sak 4: Årsregnskapet 2011 og budsjett 2012

Årsregnskapet godkjent.

Budsjett 2012 godkjent.

Sak 5: Valg

Nytt styre har følgende sammensetning:

Styreleder:                               Arne Idar Grandahl                         nyvalgt 1 år

Styremedlem/nestleder:             Ellen Grandahl                              nyvalgt 2 år

Styremedlem/kasserer:               Gunhild Grønvold                          ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem/sekretær:              Cathrine Hagen                             ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem:                            Tor Øyen Hol                                gjenvalgt 2 år

Styremedlem:                            Ragnar Einarsrud                           gjenvalgt 2 år

Varamedlem:                             Jorunn Kravdal                              ikke på valg, 1 år igjen

Valgkomitè:                               Unni Tollefsen                              ikke på valg, 1 år igjen

                                                 Liv Vangmyr                                  ikke på valg, 2 år igjen

                                                 Eli Tøraasen                                  gjenvalgt, 3 år

Sak 6: Innkomne saker:

Ingen innkomne saker.

Liv Vangmyr (sign), Arne Idar Grandahl (sign), Eli Tøraasen (sign), Tor Øyen Hol (sign), Rolf Vangmyr (sign), Ragnar Einarsrud (sign), Rolf Gunnar Osrønningen (sign), Gunhild Grønvold (sign), Jorunn Kravdal (sign) og Tina Rønning (sign).

Årsmøte hevet kl. 19.50.

ÅRSMØTE 19. APRIL 2012

Møteinnkalling

Til medlemmer i Bergesiden Vel

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGESIDEN VEL

TORSDAG 19. APRIL 2012  KL. 19.00 PÅ HALVORSET

SAKSLISTE

Sak 1: Åpning

Sak 2: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen

Sak 3: Styrets årsberetning 2011 - legges fram på møte

Sak 4: Årsregnskapet 2011 og budsjett 2012 - legges fram på møte

Sak 5: Valg

Sak 6: Evt innkommende forslag eller vedtektsendringer

Alle medlemmer har rett til å komme med forslag til saker som skal tas op på årsmøtet, såkalte innkommende saker. Frist for disse sakene er to uker før årsmøtet. Det vil si at forslag må være styret i hende innen 15. april. Det samme gjelder endringsforslag til vedtektene. Endringene og forslag til saker sendes primært på mail rolf.gunnar@live.no sekundært pr post.

Vi håper på stort oppmøte!

Med vennlig hilsen

Bergesiden Vel

Rolf Gunnar Osrønningen

Styreleder/Sign

 

Protokoll fra årsmøte i Bergesiden Vel 19.04.2012 kl. 19.00

Sak 1: Åpning

Godkjent møte innkalling.

Sak 2: Valg av møteleder, referat og undertegne protokoll

Møteleder: Rolf Gunnar Osrønningen.

Referent: Gunhild Grønvold.

Undertegne protokoll: Alle de som er tilstede.

Sak 3: Styrets årsberetning 2011

Godkjent.

Sak 4: Årsregnskapet 2011 og budsjett 2012

Årsregnskapet godkjent.

Budsjett 2012 godkjent.

Sak 5: Valg

Nytt styre har følgende sammensetning:

Styreleder:                               Arne Idar Grandahl                         nyvalgt 1 år

Styremedlem/nestleder:             Ellen Grandahl                              nyvalgt 2 år

Styremedlem/kasserer:               Gunhild Grønvold                          ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem/sekretær:              Cathrine Hagen                             ikke på valg, 1 år igjen

Styremedlem:                            Tor Øyen Hol                                gjenvalgt 2 år

Styremedlem:                            Ragnar Einarsrud                           gjenvalgt 2 år

Varamedlem:                             Jorunn Kravdal                              ikke på valg, 1 år igjen

Valgkomitè:                               Unni Tollefsen                              ikke på valg, 1 år igjen

                                                 Liv Vangmyr                                  ikke på valg, 2 år igjen

                                                 Eli Tøraasen                                  gjenvalgt, 3 år

Sak 6: Innkomne saker:

Ingen innkomne saker.

Liv Vangmyr (sign), Arne Idar Grandahl (sign), Eli Tøraasen (sign), Tor Øyen Hol (sign), Rolf Vangmyr (sign), Ragnar Einarsrud (sign), Rolf Gunnar Osrønningen (sign), Gunhild Grønvold (sign), Jorunn Kravdal (sign) og Tina Rønning (sign).

Årsmøte hevet kl. 19.50.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden