FÆNGSRUDSDAGENE

Fra venstre: Kari Fængsrud, Silje, Else og Arne Flisnes og Claus Fængsrud - alle med røtter til Fængsrud. Mellom Silje og Else, skimtes Ole Jakob Bjørnebye.

Fra venstre: Kari Fængsrud, Silje, Else og Arne Flisnes og Claus Fængsrud - alle med røtter til Fængsrud. Mellom Silje og Else, skimtes Ole Jakob Bjørnebye.

Noen av de mest populære arrangementene i regi av Bergesiden Vel, har nok vært de såkalte ”Fengsrudsdagene”. Som navnet tilsier, ble disse arrangert på det gamle nedlagte leilendingsbruket Fengsrud, vest for Sjurderud.

Arrangementene var et samarbeid med Bergesiden Jakt- og Fiskeforening, Bergesiden Helselag og Bergesiden Vel.

Det ble satt opp buss fra Sjurderud til Fengsrud, slik at alle skulle komme seg opp og ned, og biltrafikken minimal.

Her ble det fra 1993 til og med 1998 gjennomført arrangementer med et variert innhold. Aktivitetene var alt fra hesteskokasting til røyking av fisk, auksjon og loppemarked.

Selv om arrangementene var noe væravhengig, var det bestandig bra oppmøte. Ikke bare fra det lokale publikum, men også fra bygdene rundt. Ja, selv fra Oslo-distriktet fant man vegen til Fængsrud.

Som seg hør og bør på denne typen arrangementer, var også loddsalg og basardbord – og ikke minst den etterfølgende trekning – uten tvil ett av høydepunktene. Bygdas bedrifter var trofaste sponsorer og gevinstene mange.

De fleste husker ennå Arnfinn Nilsen, godt plassert på låvebrua, med sin ”trekkemaskin”. Stillheten var påfallende mellom hver gang han annonserte et tall – eller en bokstav.

Auksjonene var også populære innslag, og mang en gjenstand skiftet eier.                                              

Fra venstre: Claus Fængsrud (fetter til Erling), Erling Fengsrud, Sigrun (Fængsrud) Klevøy (kusine til Erling) og Inger Lise Fængsrud (datter til Claus).

Solveig Sagen holdt orden på loddsalget.

Uten mat og drikke ...

FÆNGSRUDMARSJEN

”Fængsrudsmarsjen”, som startet ved Klyperud og fulgte den gamle skolevegen fra Fængsrud, var også en del av arrangementene. Det samme også med naturstien som gikk nedom Vestsjøen – og tilbake til Fengsrud.        

Mang en Bærjesiing drar nok kjensel på faksimilen til høyre. Denne ble delt ut til de som hadde gjennomført den omtalte ”Fængsruds-marsjen. Faksimilen er fra 1988.

OLSOKFEIRING PÅ FÆNGSRUD

Klipp fra Østlendingen 1995/96.

Klipp fra Østlendingen 1995/96.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden