STYRET 2018

Styret 2018:
Leder

Arne Idar Grandahl

1 år

Gjenvalg

900 96 885

Nestleder

Ragnar Einarsrud

1 år

Ikke på valg

970 06 523

Sekretær

Wenche M. Frydenlund

2 år

Gjenvalg

913 30 212

Kasserer

Marianne Vilming

1 år

Ikke på valg

975 63 169

marianne.vilming@icloud.com

Styremedlem

Terje Frydenlund

1 år

Ikke på valg

957 85 716

Varamedlem

Erling Olav Eriksmoen

1 år

Ikke på valg

951 51 001

erling.olav.eriksmoen@brednett.no

STYRET 2017

Leder

Arne Idar Grandahl

1 år

Gjenvalg

900 96 885

arne.idar.grandahl@brednett.no

Nestleder

Ragnar Einarsrud

2 år

Ny *

970 06 523

ragnaein@vaaler.net

Sekretær

Wenche M. Frydenlund


Ikke på valg

913 30 212

wenchemagnesfrydenlund@gmail.com

Kasserer

Marianne Vilming

2 år

NY

975 63 169

marianne.vilming@icloud.com

Styremedlem

Terje Frydenlund

2 år

NY

957 85 716


Varamedlem

Erling Olav Eriksmoen

2 år

NY

951 51 001

erling.olav.eriksmoen@brednett.noArr.kom.:

Styret (Foreløpig)Valg.kom.:

Tor Øyen Hol938 08 598

tor.hol@brednett.no


Niclas Aven


NY

454 67 580

nicklas.aven@jordogskog.noRevisorer

Gunhild Grønvold906 23 773

gunhgron@online.no


Harald Holtet


NY

906 10 115

ellen.holtet@gmail.com* Tidligere styremedlem


(24.03.2017)


STYRET 2016

Styret:

Styreleder:

Arne Idar Grandahl

1 år

900 96 885

Gjenvalg

Nestleder:

Ellen Grandahl

2 år

952 08 645

Gjenvalg

Sekretær:

Wenche M. Frydenlund

2 år

913 30 212

Ny

Kasserer:

Tor Øyen Hol

1 år

938 08 598

Gjenvalg

Styremedlem:

Ragnar Einarsrud

1 år

94 006 523

Gjenvalg

Styremedlem:

Niclas Avèn*

2 år

454 67 580

Fra 13.07.2016


*for Jorunn Kravdal
Valgkomite:


Jorunn Kravdal

1 år

975 62 357Tor Øyen Hol

2 år

938 08 598

Ny


Revisor:

Gunhild Grønvold

1 år

906 23 773

NyArrangementkomite:

Leder:

Styret
STYRET OG ARR.KOM. 2014

STYRETLeder

Arne Idar Grandahl


62420610


900 96 885

Nestleder

Ellen Grandahl
952 08 645

Sekretær

Ragnhild Brodersen
412 01 066

Kasserer

Tor Øyen Hol
938 08 598

Styremedlem

Ragnar Einarsrud
970 06 523

Styremedlem*

Jorunn Kravdal
975 62 357
ARR.KOM.Leder

Svein Kynbråten
970 94 075

Medlem

Marit Kynbråten
901 45 990

"

Tina Rønning
991 53 336


"

Jorunn Kravdal
975 62 357

"

Arvid Kravdal
954 87 586

"

Ellen Pedersen

"

Ronny Kareliussen
468 00 861

"

Tørris K. Nyborg
951 35 693

"

Nina K. Nyborg
952 24 947

"

Terje Rønning
413 17 505

"

Ragnhild Brodersen
907 30 838

"

Ragnar Einarsrud
970 06 523

"

Inger Einarsrud
991 57 863

"

Jan Ivar Sparby
907 79 731

"

Arne Idar Grandahl
900 96 885

"

Liv J. Grandahl **
934 45 606

"

Willy Gunnarsrud **
911 27 850

"

Solveig Gunnarsrud **952 57 498

*

Vara


**

Reserve


STYRET, ARR.KOM. ETC. 2013

Årsmøtet 30.05.2013 ga følgende sammensetning av styre etc.:

STYRET:

STYRELEDER                  ARNE IDAR GRANDAHL   90096885 / arne.idar.grandahl@brednett.no 

NESTLEDER                    ELLEN GRANDAHL         95208645 / ellen1947@hotmail.no

SEKRETÆR                     RAGNHILD BRODERSEN    41201066 / ragbrod@online.no

KASSERER                      TOR ØYEN HOL   93808598 / tor.hol@brednett.no

STYREMEDLEM                RAGNAR EINARSRUD     97006523 / ragnein@vaaler.net

STYREMEDLEM/VARA       JORUNN KRAVDAL        97562357 / jorunn.kravdal@brednett.no

 

ARRANGEMENTSKOMITEEN:

LEDER: KYNBRÅTEN, SVEIN          97094075 / sk@lma.no

BLOEM, GERLINDA                     95267406 / halvorset@hotmail.com

BLOEM, OKKE                           97604793 /okkestudio@hotmail.com

KRAVDAL, ARVID                        95487586 / jorunn.kravdal@brednett.no

KRAVDAL, JORUNN                    97562357 / jorunn.kravdal@brednett.no

RØNNING, TINA                         99153336

PEDERSEN, ELLEN                      46800861 / ell-ped2@online.no

KARELIUSSEN, RONNY                95747351 / ell-ped2@online.no

KYNBRÅTEN, MARIT                   90145990 / marit.kynbraaten@bbnet.no

NYBORG, TØRRIS                      94191421 / Torr.nyborg@gmail.com

RØNNING, TERJE                      41317505 / terroe@online.no

TOLLEFSEN, ROALD                   91693501 / urtollef@online.no

TOLLEFSEN, UNNI                     41339635 / urtollef@online.no

RESERVER/HJELPER TIL NÅR DE HAR MULIGHET

BRODERSEN, RAGNHILD   41201066 / ragbrod@online.no

EINARSRUD, INGER          99157863 / ragnein@vaaler.net

GRANDAHL, LIV J.           93445606 /

SPARBY, JAN IVAR          90779731 / larsaug@hotmail.no

LISTEN ER IKKE UTTØMMENDE OG ALLE SOM VIL KAN VÆRE MED Å HJELPE TIL.

 

VALGKOMITEEN:

LEDER: VANGMYR, LIV               91717090 / rharalv@online.no

TØRAASEN, ELI                        47015596 / sigmund.toraasen@live.no

KYNBRÅTEN, SVEIN                   97094075 / sk@lma.no

 

REVISORER:

NILSEN, ARNFINN           90772340 / arnfinn_nilsen@yahoo.no

VILMING, STEVE            97690687 /

STYRET 2012

Leder: Arne Idar Grandahl      62420610/90096885     arne.idar.grandahl@brednett.no

Nestleder: Ellen Grandahl       62420573/952008645   ellen1947@hotmail.no

Sekretær: Cathrine Hagen      47454449                  cathrine.hagen@vaaler-he.kommune.no

Kasserer: Gunhild Grønvold     90623773                  gunhgron@online.no

Styremedlem: Tor Øyen Hol    93808598                 tor.hol@brednett.no

Styremedlem: Ragnar Einarsrud  97006523               ragnein@vaaler.net

Varamedlem: Jorunn Kravdal     97562357                jorunn.kravdal@brednett.no

Arrangementkommiteen:

Leder: Liv Vangmyr                    91717090               rharalva@online.no

Medlemmer:

Marit Anseth                            47015545

Gerlinda og Okke Bloem             97604793

Ragnhild Brodersen                   41201066

Inger og Ragnar Einarsrud           99157863/97006523  ragnein@vaaler.net

Arnhild Henriksen                      62420626

Jorunn og Arvid Kravdal              97562357/95487586  jorunn.kravdal@brednett.no

Tina Rønning                             99153336            

Eli og Sigmund Tøraasen              47015596/98228301 sigmund.torasen@live.no

Unni Tollefsen                            41339635              urtollef@online.no

Liv og Rolf Vangmyr                     91717090/62420081 rharalva@online.no

Valgkommitè:

Unni Tollefsen                            41339635              urtollef@online.no

Liv Vangmyr                                91717090              rharalva@online.no

Eli Tøraasen                               47015596              sigmund.torasen@live.no

Revisorer:

Arnfinn Nilsen                             62420535/90772340

Steve Vilming                              62420371/97690687

FORMENN/LEDERE FRA 1974 – 2013

Arnfinn Nilsen              1974, 1975, 1976, 1980, 1997

Svein Kynbråten           1977

Michael Sørlie              1978

Kjell Sagen                   1979

Tom Solberg                 1981, 1982

Brynjulf Ous                 1983

Rolf G. Osrønningen      1984, 1985, 2004, 2011

Johnny V. Johansen       1986, 1987

Torgrim Solberg             1988

Arne Ivar Øvergård         1989, 1990

Arne Butteberg             1991, 1992

Ragnar Einarsrud            1993, 1994, 2005

Åge Hedlund                  1995, 1996

Arne Idar Grandahl         1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014

Ellen Grandahl *              2006, 2007, 2008

Wenche Lundberg *         2006, 2007, 2008

Cathrine Hagen               2009, 2010                                           

* Delt ansvar for årene 2006 og 2007 og 2008

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden