Eidsfossen sett fra Bergesiden. (Bildet er fra et postkort, tatt av fotograf Normann).

Eidsfossen sett fra Bergesiden. (Bildet er fra et postkort, tatt av fotograf Normann).

Om Bergesiden krets skriver professor Alex Bugge i Våler Bygdebok fra 1922:

"Det ser ut som om alle gårdene fra Rud til Gunnarsrud fra gammelt har hørt sammen og er ryddet i sammenheng med hverandre. Men det er også vanskeligheter her som det ikke er lett å forklare.

Gunnarsrud, Kapperud, og Toterud hadde nemlig tidligere skog i sameie med Vestre Eid, Magnes, Mangerud, Ous, Nordby og Tornby, og Gunnarsrud hørte sammen med de siste 6 gårdene i Vallset krets. Mellom Mangerud og Gunnarsrud var det før nesten bare husmannsplasser. 

På den andre siden av skogen ligger i Hedmark Vallset, anneks til Romedal, eller Tomter sogn, som det offisielt heter. Det var også i gamle dager en avsides krok som det bare bodde arbeidsfolk.

Derfor tror folk i Våler at navnet Vallset i Våler har sin opprinnelse fra Vallset i Romedal, dette var opprinnelig navnet på en gård som nå er kommet bort. Det finnes nemlig ikke i Våler noe sted som heter Vallset.

Nå hører Gunnarsrud til Rud krets og Vestre Eid, Mangnes, Mangerud, Ous, Nordby og Tornby hører til Bergesiden". Så langt professor Bugge.

Noen av folketellingene opp gjennom årene viser utviklingen i forhold til antall boplasser og innbyggere:

1865: 59 gårder/plasser      387 personer

1891: 86 gårder/plasser      434 personer fordelt på 191 menn og 243 kvinner  

1900: 84 gårder/plasser      449 personer

1910: 89 gårder/plasser      455 personer fordelt på 224 menn og 231 kvinner  

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden