BERGESIDEN VEL ER PÅ "NETTET"

Om noe på overtid, kunne Ragnar Einarsrud og Terje Rønning ettermiddagen 9. november 2015 koble til vannledningen fram til Bergesiden Grendetun. Og dermed konstantere at nærmere 900 meter med vannledning var lagt. Flere måneder med transport av blant annet drikkevann til Grendetunet, var historie.

En STOR TAKK til "dugnadsgjengen" bestående av: Jahn Ivar Sparby, Arvid Kravdahl, Ole Magnar Rønning, Terje Rønning og Ragnar Einarsrud. I tillegg har Jahn Grandal fra Åsnes-Åsa, deltatt med gravemaskin.

(09.11.2015/AIG).

Sammen med 2 av naboene langs Halvorsetvegen søker Bergesiden Vel Våler kommune om økonomisk støtte for tilkobling til det kommunale vannverket i Våler. (11.09.2015/AIG)

Vellet har store deler av det siste året slitt med vannet på Grendetunet og det er primært kvaliteten som er tema.

For å få en bedring på dette har man i løpet av forsommeren/sommeren 2015 lagt fram planer for å koble vellet til Våler Vannverk. Primært da fra tilførselen som er hos Tørris Nyborg på Berg nedre.

I tillegg til Bergesiden Vel er også 2 andre oppsittere langs vegen interessert i å være med på en slik løsning.

Det foreligger 2 alternativer for trasseen fra Berg nedre til Halvorseth nordre:

1. Langs den gamle Rv 210.

2. På jordet til Marit Astrup.

Per i dag synes alternativ 2 å være det beste og det som sannsynlig blir valgt.

Vellet har bedt Våler kommune om et møte, hvor vi ønsker å trekke kommunen inn i prosessen. Vi venter på tilbakemelding fra kommunen.

Uansett løsning, har vellet bestemt at de begynner gravingen over vellets eiendom en av de første dagene i september 2015. (29.08.2015/AIG)

----------------------------------------------------------------

Møte med kommunen 04.09.2015:

Ragnar (RE) og Arne Idar (AIG) hadde 4. september i sakens anledning møte med Kommunalsjef i Våler, Asgeir Rustad (AR).

Planene for legging av vannledningen ble gjennomgått og RE og AIG ga klare signaler til AR om at:

1. Vellet og de øvrige intersessentene mener det er kommunens oppgave å tilrettelegge for kommunal vannforsyning. Likeledes at dette skal være kostnadsfritt fram til abonnentens eiendom og at kostnadene må legges inn i framtidige budsjett for vannforsyningen i Våler.

2. Det var enighet om at AR lager en sak på prosjektet og at den legges fram for det kommende (nye) kommunestyret og utvalg.

3. Det var enighet om at Bergesiden Vel kjøper inn nødvendig materiell og utstyr og starter gravingen så fort det praktisk er mulig. 

4. De totale kostnadene legges fram for kommunen ved avslutning av prosjektet med et klart mål: Refusjon av de faktiske kostnader.

5. Bergesiden Vel og de øvrige interesserte stiller seg villige til å utføre noe dugnad.

(04.09.2015. RE/AIG).

Det skal ikke være enkelt..... men vi gir ikke opp. Og etter planen starter gravingen av vannledningen i uke 42/2015.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden