Fange i sin celle på Botsfengslet i 1903. Kanskje det var en slik celle Olaf tilbragte store deler av sitt liv i?

Fange i sin celle på Botsfengslet i 1903. Kanskje det var en slik celle Olaf tilbragte store deler av sitt liv i?

«MORDBRANNEN I VÅLER I 1898»

Et søk i Aftenpostens rikholdige arkiv, brakte meg for en tid tilbake til Våler og denne, for meg, helt ukjente lokale «krimhistorien». Og det skulle vise seg at saken var meget alvorlig, og omtalt i flere av landets største aviser.

Lørdag 8. oktober 1898 kunne Aftenposten i sin morgenutgave fortelle:

«Ildebrand i Waaler. Mordbrand?»

«Tirsdag Aften ved Kl. ½ 11 ble man ifl. «Ham. Stiftsd.» ude paa Elven opmerksom paa, at der var udbrudt Ildebrand paa et Sted udenfor Waalbæksund, hvorfra Ilden først blev iagttaget.

  Da det første Menneske indfandt sig, slog allerede Ilden da gjennom et Vindu, der var løftet af og kastet 4 – 5 Meter fra Husvæggen.

   Efter et Kvarters Forløb ankom der flere Mennesker, der blev Herre over Ilden, saa ingen andre Huse end Stuebygningen led Skade; men denne brændte ogsaa aldeles i Bunden i Løbet af kort Tid. Efter at det hele var nedbrændt, fandt man i Brandtomten et forkullet Legeme, hvoraf Hovedets bagre Del og Fødderne var aldeles fortærede af Ilden.

   Den forulyktede Ole Tangen, der var en Mand paa 40 – 50 Aar, synes at have siddet i Sengen og ved Dødens Intrædelse at være faldt bagover. Han har i den sidste Tid boet alene paa Stedet, der ogsaa var enslig beliggende.

   Hvordan Ilden er oppkommen, er endnu uoplyst, men man synes, Efter hvad der er os meddelt, at være sterkt Mistanke om, at Manden først er myrdet og Huset derpaa stukket i Brand, for at Forbrydelsen kunde forblive skjult. En ung 19aarig Mand er arresteret paa Mistanke.»

Drapsofferet, den 53 år gamle Ole Tangen, var født på Tangen (Rudstangen) i Rud krets 31. mai 1845, som sønn av Ole Mortensen og hustru Berthea Olsdatter.

Og denne «19aarige Mand», som senere ble utpekt som drapsmannen, var ungkar Olaf Arnesen Holm, med sterke aner fra Valseth i Våler.  

Olaf Arnesen var født den 31. juli 1880 på Lund, Nordhagen i Våler, som et såkalt uægte barn av den 31 år gamle «Pige» Marthea Halvorsdatter fra husmannsplassen Holm under Kapperud i Valseth. Faren var den om lag 26 år gamle «Ungkarl og Tjenestedreng»Arne Christiansen fra Ingelsrud i Åsnes, som ved sønnens dåp hadde forlatt Norge og reist til Amerika.

Moren, Marthea Halvorsdatter, var født 12. april 1849 på husmannsplassen Holm i Valseth, som datter av «Husmand» Halvor Olsen og hans hustru fra 2. ekteskap, Berthe Olea Johannesdatter, fra Flissundet i Åsnes. I 1865 var Marthea Halvorsdatter bosatt sammen med sin far Halvor Olsen på den nå for lengst nedlagte husmannsplassen Holm, sammen med farens hustru fra 3. ekteskap, Anne Andersdatter.

I 1910 var den ugifte Marthea (Halvorsdatter) Holm bosatt alene på plassen Holm, hvor hun oppga at hun arbeidet med «Husgjerning».

«Forhendværende dagarbeider» Marthea Halvorsdatter Holm døde på Bogstad, Rud krets i Våler den 18. november 1922 av et «slagtilfelle». Hun var da 74 år gammel og ugift. Marthea ble gravlagt ved Våler kirke 4. desember 1922.

Det er noe usikkert hvor Olaf Arnesen vokste opp, men sannsynlig var det på plassen Holm i Valseth, hvor han var bosatt ved konfirmasjonen i Våler kirke 6. oktober 1895. Plassen Holm ble etter endringen av skolekretsene i 1883, liggende under Rud skolekrets.

I Aftenpostens morgennummer lørdag 16. november 1898 kan man lese:

«Som før meddelt aabnedes igaar Formiddag på Gaarden Breidablik i Vaaler retslig Forundersøgelse mod den 18 aar gamle Gut Olaf A. Holm, der var sigtet for Mord og Ildpaasættelse.

  Det var den 4de Oktober Forbrydelsen blev begaaet. Husmand Ole Tangens Hytte brændte om Aftenen, og ved Undersøgelse i Ruinerne fandt man Ole Tangens Lig. Den sigtede havde som nævnt tidligere begaaet et Tyveri hos den dræbte, og hans egne Udtalelser ligesom en hel Del andre Indicier gjorde, at han fik Mistanke om, at han for at klare sig fra Tyveriet havde dræbt Husmanden og for at skjule Sporene heraf sat Ild paa Hytten. Han negtede indtil igaar, men Beviserne mod ham var for sterke. Han maatte tilstaa. Han havde dræbt Ole Tangen ved at slaa ham i Hovedet med et Gevær og satte bagefter Ild paa Huset. Rester aaaf Geværet var fundne i Ruinerne.

  Retten administredes af Sorenskriver Norgren, og der var indstevnt 26 Vidner. Morderen forklarer at han været alene om Ugjerningen.»

Til og med i Tromsø ble drapet omtalt og Tromsø Amtstidende kunne, under overskriften; Indbrud, mord og mordbrand?, den 17.oktober 1898 fortelle:

«Huset paa en liden jordeiendom, som kaldes Tangen, beliggende ret overfor Waaler kirke, nedbrændte tirsdag aften ved 10-tiden. En 60 aar gammel mindre selveier, som boede ganske alene i huset, indebrændte. Morgenen efter branden fandt mand lig i sengen.

  Man frygter, at her foreligger uhyggelige forbrydelser, baade mord og mordbrand. Og lensmanden i Waaler, hr. Astrup, mener, at han allerede har i sin varetægt forøveren af denne rædsomme ugjerning. For vel 14 dage siden blev der begaaet indbrud paa Tangen. Sigtet herfor blev 2 unge gutter, som ogsaa har tilstaat tyveriet for lensmannen.

   Den ældste af disse gutter heder Olaf Arnesen Holm. Det er en 18 aarig arbeider, som boede alene med sin mor. Han blev anholdt som mistænkt for ildspaasættelsen, efter muligens først at ha dræbt manden paa Tangen. Der er flere indicier mod ham, og igaar blev der affsagt fængslingskjendelse over ham. (Itell).»

Rettsaken mot Olaf Arnesen Holm foregikk ved Hamar Lagmandsret. Og i Fredrikstad Tilskuer, den 17. januar 1899, kan man lese at det ble avsagt følgende dom: «Den 18 aarige Olav Arnesen Holm, der i høst ihjælslog den gamle Ole Olsen Rudtangen og bagefter tændte Ild paa Huset, er af Hamar Lagmandsret kjendt skyldig og idømt livsvarigt Straffarbeide».

Og i 1900 finner vi den ugifte Olaf Arnesen Holm som "dagarbeider" i Grønlandsleiret 44, Botsfengslet i Kristiania.

Sannsynlig var det den her omtalte Olaf A. Holm som døde i 1933 og ble gravlagt ved Vår Frelsers gravlund i Oslo 6. januar 1934. Olaf Arnesen Holm hadde fullført sin straff.

AIG/17.12.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om noen skulle sitte inne med ytterligere informasjon om denne saken, håper jeg på tilbakemelding på tlf. 90096885 eller e-mail: arne.idar.grandahl@brednett.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden