REGULERING AV HALVORSETH 30/2

Våler kommune har nå satt i gang prossessen med regulering av Halvorseth Nordre (30/2) - Bergesiden Grendetun.

Omreguleringen er ønsket både av Fylkeskommunen, Våler kommune og Bergesiden Vel.

Går alt etter antatt framtdrift, vil sannsynlig omreguleringen være klar våren/forsommeren 2016.

Bergesiden Vel vil rette en takk til Våler kommune for rask oppstart og det enstemmige vedtaket om oppstart og kostnadsfordelingen, hvor kommunen bærer 80% av vellets kostnader.

En slik støtte er, i tillegg til den økonomiske siden, også en støtte i vårt arbeid for et rikere liv i lokalsamfunnet.

ILLUSTRASJONSPLAN 13.06.2016

REGULERINGSPLAN 20.05.2016

SVAR OG INNSIGELSER

Innspill fra NVE 08.04.2016

Svar fra Marit Astrup og Kristian Noer 09.04.2016

Innspill fra Hedmark Fylkeskommune 11.04.2016

Svar fra NVE 01.07.2016

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden