Som det har framkommet i lokalpressen de seneste dager er det et ønske om at den gamle "frøferga" som ble benyttet mellom Svennebyøya og fastlandet på østsiden av Glomma, flyttes til Bergesiden Grendetun.

Skogfrøbåten er tatt vare på av Våler kommune og er for tiden lagret i en av hallene på Haslemoen. Men går det som initiativtakerne til "Kulturforeningen Solungen II", Hans D. Bakke og Kåre Roald Fjeld har signalisert, vil den kunne få sin framtidige og permanente plass på Bergesiden Grendetun.

Yngve Astrup, en ikke ukjent "bergesiing" og kapasitet innen kultur og historie, og en av de som i sin tid var med på å redde ferga, har vært på befaring av båten. Dersom flytting til Bergesiden Grendetun blir en realitet, stiller han seg positiv til å stå for en presentasjon av båten. Styret i "Kulturforeningen Solungen II" hadde saken oppe på sitt styremøte i går (05.03.2015) og håper dette kan skje under det store kulturarrangementet på Bergesiden Grendetun, lørdag 13. juni 2015.

Kommunen søkte i sin tid Hedmark fylkeskommune om midler for å ta vare på båten og disse vil kunne "følge båten" til Bergesiden Grendetun.

Ferga ble bygget ved K. Hollands Båtbyggeri i Hamar i 1963 og er 8 meter lang og 4 meter bred og laget av tre. Våler kommune overtok ferga i forbindelse med overtakelsen av Haslemoen leir.

Det har vært samtaler mellom styreleder i Bergesiden Vel og kommunalsjef i Våler kommune Asgeir Rustad om saken og kommunen stiller seg positive til en slik tanke.

Bergesiden Vel skal behandle saken på sitt styremøte til uka.

Se mer på: www.solungavisa.no av 05.03.2015.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden