Bildet viser lokomobilen som en gang var drifkraften ved Våler Skurlag.

Bildet viser lokomobilen som en gang var drifkraften ved Våler Skurlag.

VESTMO SAG

Kilde: Jubileumsskrift, Våler kommune.

Vestmo Sag ble startet av gårdbruker Brede Svenneby. I 1938 ble det satt opp et lite sagbruk med 2 sagblader, som ble drevet av en råoljemotor.

Under siste verdenskrig ble bruket utvidet og det ble satt opp et langt større sagbruk på samme tomta. Dette var ferdig i 1943 – 1944 og var et komplett sagbruk med høvleri drevet av en såkalt lokomobil.

Tømmeret til bruket kom vesentlig fra skogene på Vestmarka i Våler og de ferdige produktene ble levert både i og utenfor Hedmark. Sagbruket var i drift i mindre enn 10 år og ble nedlagt på begynnelsen av 1950-tallet.

Bildet viser en såkalt

Bildet viser en såkalt "utislaging" i Tverråa fra 1950-tallet.

TØMMERFLØTING

Tømmerfløtinga har i Solør historie tilbake til 1500-tallet, men når fløtinga startet opp i Våler og Bergesiden vet man ikke. Fløtinga avtok fra begynnelsen på 1960-tallet og i Tverråa var det slutt i 1966.

For Bergesiden var det, i tillegg til Glåmma, 3 vassdrag som var av stor betydning.

- Fra Jerntjernsdammen, forbi dammene i Eidsmangen, Vålmangen og Åsnemangen og videre nedover Veståa via Hukusjøen og ut i Glåmma ved Mosogn i gamle Hof.

- Magnesåa fra Butjernsdammen og ut i Glåmma litt nord for Halvorseth.

- Tverråa fra Vestsjøen og ut i Glåmma ved Tverråen, litt sør for Åsnes grense.

Det finnes lite dokumentasjon eller billedstoff fra fløtinga i de nevnte vassdragene, men fra Tverråa finnes noe. Blant annet en "Arbeidsregning over tømmerfløtingen i Tverraaen i 1883", hvor man finner mange navn fra Bergesiden. (Legg merke til at de oppgitte beløp er per dag).

(Har noen ytterligere dokumentasjon som biler etc., mottas en kopi av disse med takk!)

Den gamle Vestsjødamkoia.

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden