Har ventet tålmodig i 40 år:

NYTT HÅP: Det er nytt håp om gang- og sykkelveg fra Vestmo over Eidsfossbrua. Til venstre Lars Arne Anseth, foreldrene Jan Erik Midtskogen, Susanne Grønaker og Line Syversrud med ungene Lukas og Mats Grønaker Midtskogen, elida Celine , Niklas og Matheo E. Syversryd. (Foto: Sverre Viggen)

NYTT HÅP: Det er nytt håp om gang- og sykkelveg fra Vestmo over Eidsfossbrua. Til venstre Lars Arne Anseth, foreldrene Jan Erik Midtskogen, Susanne Grønaker og Line Syversrud med ungene Lukas og Mats Grønaker Midtskogen, elida Celine , Niklas og Matheo E. Syversryd. (Foto: Sverre Viggen)

Mange barnefamilier

Etter en periode med litt nedgang i antall barnefamilier i kretsene Bergesiden og Rud, har trenden snudd de siste årene. Nå er det mange barnefamilier igjen, og det betyr stor trafikk av barn til barnehage og skole. Skoleunga har gratis skoleskyss på grunn av nettopp farlig skoleveg.

– Men det er ikke bare til og fra skole ungene skal nesten hver dag. Det er en rekke aktiviteter de ellers er med på i Våler sentrum. Og det er ikke moro å la dem gå eller sykle dit uten gang- og sykkelveg. Brua over Eidsfossen er rett og slett skummel. Den er blitt så smal at det knapt er plass til en syklist eller fotgjenger når det kommer biler. Med mye tungtransport er det ekstra farlig. Vi tør ikke tenke tanken på at en unge mister balansen og faller foran eller under en bil, sier småbarnsforeldre på Våler vestside.

– Det er slett ikke alle bilister som tar særlig mye hensyn og senker farten heller. Det er satt fra forslag både om trafikklys på begge sider med mulighet til å trykke på grønn knapp for fotgjengere. Det er ikke blitt noe av noe, sier Per Lars  Anseth.

Lys på brua

Leder i Bergesiden vel, Arne Idar Grandahl, er også han nøktern optimist når det gjelder muligheten til at gang- og sykkelveg kan komme i overskuelig framtid.

– Mens vi venter på det burde det være mulig å få til belysning på brua. Med en brubredde som er blitt betydelig redusert, vil det være veldig bra å få lys på den. Vi mener det bær være et rimelig ønske om lys. Strøm er det helt fram til brua. Lyset vil være greit å ha også når gang- og sykkelvegen kommer en gang i tida, sier han.

I brev fra Våler kommune til velforeningene på vestsiden, opplyses det at vegvesenet har satt av penger til gang- og sykkelveg, og at kommunen er glad for dette. Kommunen vil nå sette i gang regulering av det aktuelle området.

(Klipp fra Østlendingen 23.02.2017/Sverre Viggen)

 

FYLKESKOMMUNEN HAR AVSATT MIDLER TIL GANG- OG SYKKELBANEN

Dette skrivet ble sendt ut 15. februar 2017 av kommunalsjef Asgeir Rustad.

Dette skrivet ble sendt ut 15. februar 2017 av kommunalsjef Asgeir Rustad.

PRIORITERING AV TILTAK LANGS FYLKESVEGER

Nyeste kommentarer

08.10 | 12:26

Finnes det nye vinduer å få tak i? Til Solørstua av 1972?

B x H = 550 x 600 (lysåpning vindu)

14.07 | 18:19

Spørsmål: Syvderudsundet, hvor er det ? Har det med Sjurderud å gjøre ? Prøver å finne stedet hvor Oleana Pedersdatter født 13/2 1826 Syvderudsundet kom fra?

06.07 | 16:43

Veldig interessant - også avisdiskusjonen rundt. Ubevæpnet politi, når jegere og heimevernfolk hadde skytevåpen i huset...?

26.12 | 21:39

Jeg liker siden

Del denne siden